TOKAT GAZETESİ

KADİR GECESİ...

Yüce Allah, Peygamber Efendimiz’e en büyük mucize olmak üzere Kur’an-ı Kerim’i indirmiştir. Bütün beşeriyete huzur ve ebedi mutluluğun yollarını gösteren Kur’an-ı Kerim, Peygamberimize Ramazan Ayı’nda ve Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlamıştır. Kadir Gecesi, bin aydın daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (yani Cebrail) o gecede Rab’larının izni ile her bir emir için (saf saf) inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selamet ve rahmettir.

            Kadir Gecesi demek, büyüklük ve şeref gecesi demektir. Çünkü bir bakıma kadir, kıymet ve üstün değer manasını ifade eder. Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikler ve ibadetleriyle ihya eden kimse Allah katında yüksek değer ve şeref sahibi olur. Bu gecede yapılan ibadetler, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydın daha hayırlıdır.

            Zira bu gece öyle bir gecedir ki, Allah indinde kadrü şerefi pek yüce olan bir kitap, yine kadrü şerefi pek yüce olan bir melek vasıtasıyla kadri yüce olan bir ümmet için böyle bir gecede indirilmeye başlanmıştır.

            Allah Teala’nın rahmet ve inayeti her şeyi kucaklamıştır. O’nun biz kullarına olan ikram ve ihsanları sonsuzdur. Çünkü Allah, Rahmandır, Rahimdir, Din gününün sahibidir.

            Allah Teala’nın biz kullarına olan sonsuz inayeti iledir ki, Cenab-ı Hak zamanların ve mekanların bir kısmını diğerlerinden üstün kılmıştır ve o zaman veya mekandan yerine getirilen ibadetlere, iyiliklere bahşedeceği manevi karşılıkların sevaplarının pek fazla olacağını bildirmiştir.

            Aylar içinde Ramazan ayı, hafta günleri içinde Cuma günü, geceler içinde Kadir Gecesi işte bu yücelikleri haiz bulunan mübarek zamanlardandır.

            Bunun içindir ki, Peygamber Efendimiz bir hadisinde: “Kim ki Kadir Gecesi’ni faziletine inanarak ve mükafatını Cenab-ı Hak’tan bekleyerek, bu geceyi ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuşlardır.

            Cenab-ı Hak rıza ve sevgisini, iyilik ve taatlar  içinde gizlemiştir. Bunun hikmeti, mü’minlerin, bütün iyilik ve ibadetleri yapmaya ve Cenab-ı Hak’kın rızasını bulmaya çalışmalarını temin etmektir. Ölüm vaktini ve kıyametin vukuunu insanlardan gizlemiştir. Hikmeti, bütün insanların daima tedbirli olmaya dikkat etmeleridir. Bunun gibi, Kadir Gecesini de Ramazan geceleri içine gizlemiştir ki mü’minler bu mübarek ayın bütün gecelerini ihya etsinler. Şüphesiz ki, bunların hepsi Cenab-ı Hak’kın hikmeti ve bizler için rahmetidir.

            Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının son 10 gününün geceleri içinde ve tek olanlarında aranmasına Peygamber Efendimiz hadislerinde işaret buyurmuştur. Bilhassa Resülü Ekrem Efendimiz, Ramazan-ı Şerif’ini taat ve ibadetle geçirirler, aile fertlerini de uyandırırlardı.

            Bizler de Kadir Gecesi’ni Ramazan-ı Şerif’in son on gününü gecelerinde ve bilhassa tek olanlarında aramalıyız. İslam büyüklerinin büyük bir ekseriyetinin kanaati, Ramazan-ı Şerif’in 27. Gecesinin Kadir olmasıdır.

            Bin aydan hayırlı olan ve o gecenin akşamından tan yerinin ağarmasına kadar tam bir selamet, rahmet ve güvenlik olan bu geceyi ihya etmek, insan için en büyük mazhariyettir.

            Bir Müslüman, Kadir Gecesi’nde akşam ve yatsı namazlarını cemaatle birlikte adap ve şartlarına riayetle eda edecek olursa, Kadir Gecesi’ni ihya etmiş olur.

            O halde bizler, Mübarek Ramazan gecelerinin hepsini ihya etmeye çalışalım. Kur’an okuyalım, tövbe istiğfarda bulunalım. Ahlakımızın Kur’an-ı Kerim’in emrettiği ve övdüğü güzel huylardan olmasına itina gösterelim. Mü’min kardeşlerimize gücümüzün yettiği kadar yardım ellerimizi uzatalım. Dinimize, millet ve memleketimize daha faydalı olmaya gayret edelim. Hz. Peygamberin güzel ahlakını kendimize örnek alalım. Bu güzel davranışları aile fertlerimize ve etrafımızdaki insanlara da benimsetelim. Bu ilahi rahmetten, Ramazan ve Kadir Gecesi’nin feyzinden hepimiz istifade etmeye çalışalım. Ramazan gecelerinde ve bilhassa 27. Gecesi’nde şu duayı bizler de çok çok tekrar edelim: “Allah’ım! Sen çok affedicisin, affı seversin, beni bağışla.”

            Kısacası dinimize ve dünyamıza ait görevlerimizi eksiksiz olarak yapmalıyız. İyilik ve yardım bakımından etrafımızdaki insanları gözetmeliyiz. Sonra; bütün bu çalışmalarımızda Cenab-ı Hak’kın rızasını aramalıyız. Her gecemizi Kadir Gecesi ve her günümüzü Cuma günü gibi mübarek bilmeli ve bu vakitleri de ihya etmeliyiz. İşte o zaman dünyanın gerçek huzurunu ve Ahiret’in ebedi saadetini elde etmiş oluruz.

            Mübarek Kadir Gece’nizi kutlar, mutluluk ve huzur dolu nice kandillere ulaşmanızı Cenab-ı Hak’tan dilerim.

            Aşağıda bir şiirimi takdim ediyorum.

            Hoşça kalınız…

 

KİMSE YOKSA O VAR

O SENİ GÖRÜYOR

 

            Sen çok ıssız bir yerdesin,

            Ne bir şahit ne de bir iz,

            Kimseyi öldürmeyesin!

            Hiçbir kimse yoksa o var.

 

            Sakın ha, hırsızlık yapma!

            Dünyada haram kazanma!

Helal olmayana bakma!

            Çünkü o seni görüyor.

 

            Dünyaya, paraya tapma!

            Ve kanunsuz işler yapma!

            Hiçbir zaman rüşvet alma!

            Görülmeyeni gören var.

 

            Hiç kimseye zarar verme!

            Günah olan yoldan gitme!

            Hayâsıza fırsat verme!

            Çünkü o seni görüyor.

 

            Dokunsa yetim hakkına!

            Başkasının hakkına da,

            Sakın ola el uzatma!

            Bilinmeyeni bilen var.

 

            Uzak ol hayâsızlıktan!

            Zinadan ve azgınlıktan;

            Kötülükten, fenalıktan!

            Çünkü o seni görüyor.

 

            Şehvetin kurbanı olma!

            Geçici zevklere kanma!

            Sakın ha şeytana uyma!

            Duyulmayanı duyan var.

 

            Malına hile katma!

            Sahte ürünleri satma!

            Sağlığımızla oynama!

            Çünkü o seni görüyor.

 

            Kötü davranma eşine!

            Aldatmayı hiç düşünme!

            Ve sevgini esirgeme!

            Görülmeyeni gören var.

 

            Adaletten hiç ayrılma!

            Yalan ve iftira atma!

            Hiç kimseyi dolandırma!

            Çünkü o seni görüyor.

 

            Merhameti hiç bırakma!

            İyiliği de unutma!

            Ve hiç kimseyi aldatma!

            Allah seni hep görüyor.

 

            İnsanların arasını,

            Sakın ola açmayasın!

            Örtmelisin kusurları!

            Mevlâm seni hep görüyor.

 

            Fenalığı hiç düşünme!

            Başkasına laf götürme!

            Akrabanı ihmal etme!

            Rabbim seni hep görüyor.

 

            Gel! Güzel İslâmı yaşa!

            Ahireti hiç unutma!

            Fâni dünyaya râm olma!

            Allah-ı azimüşşan var.

 

            26.08.2011 Tokat

            Hamdi ERTÜRK

YORUMLAR

    Bu yazıya henüz yorum eklenmedi.

Köşe Yazısını Yorumla

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.İşaretli alanların doldurulması zorunludur. *


Tartışma Başlat