TOKAT GAZETESİ

TÜRK TELEKOM KIRIKKALE İL MÜDÜRÜ HAYRETTİN ÖZTAŞ

“TÜRK TELEKOM, PERSONELİNİN KİŞİSEL GELİŞİMİNE VE EĞİTİMİNE ÖNEM VEREREK GELİŞMEYE DEVAM ETMEKTEDİR.”

 

*Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız Hayrettin bey, hangi okullarda okudunuz, nerelerde çalıştınız bugüne kadar?

- 1963 yılında Tokat’ın Pazar ilçesi Menteşe köyünde doğdum. İlkokulu aynı yerde, ortaokulu ise Pazar’da tamamladım. Tokat Endüstri Meslek Lisesi’ni bitirdikten sonra Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu iki yıllık elektrik bölümünden mezun oldum. Sonra 1984-86 yıllarında askerlik görevini tamamladım. Askerlik dönüşü 1988 yılına kadar Tokat Köy Hizmetlerinde mevsimlik işçi olarak çalıştım. 1988 yılı Mayıs ayında Sivas PTT Başmüdürlüğünde tekniker olarak göreve başladım. İki buçuk yıl görev yaptıktan sonra yeni kurulan Tokat PTT Başmüdürlüğüne baş teknisyen olarak tayin oldum. 1992 yılında açılan kurum içi sınavda başarı göstererek teknisyen amir unvanını aldım. Bu görevde devam ederken 1994 yılında yeni kurulan Turhal Telefon Müdürlüğüne telefon müdür yardımcısı teknik eleman olarak görevlendirildim. Üç buçuk yıl bu göreve devam ettikten sonra 1997 yılı sonunda Tokat’a Gaziosmanpaşa Telekom Müdürü olarak görevlendirildim. Bu görevde devam ederken daha önce kayıt yaptırıp dondurduğum İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesine çıkan afla başlayarak 2002 yılında mezun oldum. Aynı yıl boş bulunan Tokat Türk Telekom İl Müdür Yardımcısı teknik görevine atandım. Bu görevime devam ederken 2003 yılında Tokat Türk Telekom İl Müdürü olarak atandım. 2009 yılına kadar bu görevimi yürüttükten sonra Kırıkkale İl Müdürlüğü’ne tayin oldum. Bu görevdeyken 2011 yılı 24. dönem milletvekili seçimlerinde Tokat’tan Ak Parti Milletvekili aday adayı oldum. Seçim sonrası aynı görevime başlayarak halen bu görevime devam etmekteyim.

* Özgeçmişinizden kişisel gelişiminize çok önem verdiğinizi anlıyoruz. Kişisel gelişimin önemini ne zaman anladınız? Buna önem vermek size neler kazandırdı?

- Göreve başladığım günden itibaren kişisel gelişimi ve dolayısıyla insanın kendisini geliştirmesinin ne denli önemli olduğuna inanan ve bunun gereğini doğru zamanda aldığım kararlarla yerine getirdiğimi düşünüyorum. İki yıllık MYO mezunu olarak başladığım kurumda hiç unutmam telefon atölyesinde telefon tamiri yaparken yanımdaki arkadaşlarıma ben bu kurumda Başmüdür olmak istiyorum diyerek aslında o gün kariyer planımı yapmıştım. Ancak bu planımın gerçekleşmesi için kesinlikle mühendis olmam gerekliydi. Bu amaca yönelik o tarihlerde meslek yüksek okulundan belirli bir başarı oranıyla mezun olan öğrencilere tanınmış bir hak olan Mühendislik Fakültelerine kayıt yaptırma hakkından faydalanılarak İstanbul Üniversitesi’ne müracaatta bulunmuştum. 1993 yılında üniversitenin müracaat eden öğrenciler arasında yapmış olduğu sınavda başarılı olarak 6 kişilik kontenjana kayıt yaptırma hakkı kazandım. Ancak işlerin yoğunluğu ve çocukların küçüklüğü nedeniyle okuluma devam edemedim. Gaziosmanpaşa Telekom Müdürlüğüne vekalet ederken bana göre hayatımın dönüm noktası olan bir olay yaşadım. Şöyle ki; 1998 yılında ilimize yeni atanan Türk Telekom Başmüdürü Coşkun Oral yeni geldiği gün biz müdürlerden brifing almak için toplantı düzenlendi. Makamındaki toplantıda Telefon Müdürü olarak ben ve bana bağlı mühendisler, şebeke müdürü ve ona bağlı mühendisler vardı. Önce görevlerimizi sonra kariyerimizi sordu. Tabii ki odada bulunanlardan ben hariç tamamı mühendisti. Ben iki yıllık mezunu olup Telefon Müdürlüğü’ne vekalet ettiğimi söylediğimde şaşırmış bir ifade ile Başmüdür bey bu kadar Mühendisin sorumluluğunu bir teknikerin yürütmesi bana doğru gelmedi demesi üzerine tabiri caizse yer yarılmadı ki içerisine gireyim. Çok sıkıldım. Toplantının bir an önce bitmesini istedim ve sonuçta oradan ayrıldıktan sonra kendi kendime zaten o yıl çıkmış olan üniversite affını hemen takip edip ne pahasına olursa olsun İstanbul’da Mühendislik Fakültesini tamamlayıp o formasyonla tekrardan o Başmüdürün karşısına dönmek istedim. Cenab-ı Allah da nasip etmiş bu isteğimi hayata geçirip hiç dönem kaybetmeksizin okulumu tamamlayıp tekrar işimin başına döndüm ve döndüğüm gün de ilimizden gitmiş olan o gün bana bu kararı vermeme sebep olan Coşkun Oral Başmüdürüme saygıyla telefon açarak teşekkür ettim. Şuanda komşu ilimde Kırşehir’de İl Müdürü olarak görev yapan değerli büyüğüm Coşkun Oral beye de bu vesile ile teşekkür ediyorum.

* Kişisel Gelişimine önem veren insanın hayatında neler değişir sizce?

- Kişisel gelişime önem veren insanın yaşadığı iş ve sosyal hayatta son derece başarılı olmanın yanı sıra her alanda kendisini geliştirmesiyle donanımlı bir şahsiyet olur ki bu da her zaman kendisini iyi hissetmesine, öz güvenli olmasına ve de toplumda değer verilen bir şahsiyet sahibi olmasını sağlar.

* Türk Telekom devlet kurumu iken reklam yasak iken bugün en çok reklam yapan Telekom şirketi oldu. Bunun sebebi neydi? Bu değişim Türk Telekom’un gelişimini nasıl etkiledi? Türk Telekom artık personelinin kişisel gelişimine de çok önem vermekte. Neden?

- Türk Telekom’un özelleşmesiyle serbest rekabet ortamında rakipleri oluştu. Dolayısıyla ürünlerinin kalitesini, çeşitliliğini müşterilere anlatmak ve duyurmak ihtiyacı hasıl oldu..Bunun için de yazılı ve görsel yayın organlarını çok iyi kullanarak çok sayıda kullanıcıya ulaşmak adına reklamın önemi ön plana çıktı. Yine özelleşen Türk Telekom da personel sayısının azaltılarak kalan çalışanlarımızla bu hizmeti en iyi ve en kaliteli şekilde müşterilerimize sunmamız gerekiyordu. Bunun için de şirketimiz kişisel gelişime, değişime ve dönüşüme çok önem vererek kendi bünyesinde üst seviyede eğitim veren Türk Telekom Akademiyi kurdu. Ve bunun vasıtasıyla da tüm çalışanlarına kendi alanlarında üst seviyede eğitimler vermek suretiyle onların gelişimine önemli ölçüde katkı sağladı.

* Türk Telekom’un kamuda ve özel sektörde olması ne gibi farklılıklara sebep oldu? 

- Şüphesiz kamudayken de çeşitli platformlarda çalışanlara eğitimler veriliyordu. Ancak özelleştirmenin sağladığı birçok seri karar verme mekanizmalarının kamuda olmaması aslında her iki tarafta da görev yapan yönetici ve çalışanlarının olması gerekeni özel şirket mantığıyla yapmalarına engel teşkil ettiği kanaatindeyim.

* Özelleşmeden sonra eğitime çok önem veren bir şirket haline gelen Türk Telekom’da neler değişti? Eğitimin önemini anlatır mısınız?

- Eğitime önem veren Türk Telekom’da baş döndürücü hızla gelişen teknolojinin de katkısıyla daha az personelle daha çok ve kaliteli iş yapma imkanı oluşmuştur. Bunun günümüzdeki yansıması dünyada ilk beşin içerisinde olan ülkemizde ise iletişim sektörünün DEVİ niteliğinde bulunan Türk Telekom’un müşterilerine vermiş olduğu kesintisiz ve kaliteli hizmeti sunmasıyla bu hizmetin karşısında müşterilerimizden almış olduğumuz feedbacklerden anlaşıldığı ve görüldüğü aşikardır.

* Rahmetli Babanız Mustafa Öztaş örnek bir siyasetçi olarak 3 kere Tokat İl Genel Meclisi üyeliği yaptı. Ağabeyiniz Fathettin Öztaş halen Tokat İl Genel Meclisinin 2 Başkanvekilinden biri. Bu sizin gelişiminize ne katkı sağladı?

- Siyasetçi bir aileden geliyor olmam, siyasi kariyerimde bana çok önemli katkı sağladı. Bunu 24. milletvekili aday adaylığım süresinde Ak Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in mülakatında bana ailemin siyasi geçmişini babamın Demokrat Parti’deki çalışmalarını bizzat anlatarak bu manada şahsıma babamdan dolayı siyasi bir backround bahşetmişlerdir. Burada tabii ki ister siyasette isterse sosyal hayatta insanın kendisini sürekli geliştirmeli ki yaptığı işi temsil etmiş olduğu insanların yaşam düzeylerini arttıracak ve vekaletini aldığı insanları da her platformda ileri demokrasi ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde temsil ve idare etsin.

* Kırıkkale Telekom İl Müdürü olarak çalışanların kişisel gelişimi açısından neler yaptınız?

- Kırıkkale iline geldiğimde çalışanlarımızın kendi yönetim anlayışımla bir organizeye ve dolayısıyla birimlerinde ihtisaslaşmaya ve eğitime ihtiyaçları olduğuna karar verdim. Öncelikle çalışanlarımın eğitim durumlarını ve yapmış oldukları işleri de dikkate alarak bunların şirketimizin akademisinde periyodik olarak eğitim almalarını bunun yanında da herkesin öncelikle ilgi alanlarında kitap dergi gazete okumalarını istedim. Yine çalışanlarımın sosyal aktivitelere katılmalarını önemsedim. Bunu da her hafta Cuma günleri mesai bitiminde bir saatlik değerlendirme toplantılarıyla güncel tutmaya çalıştım. Dördüncü yılına girdiğim Kırıkkale İl Telekom Müdürlüğü’nde de bu çalışmalarımın meyvelerini gördüğümü rahatlıkla ve memnuniyetle söyleyebilirim.

* Türk Telekom çalışanlarının gelişmesi için şu anda neler yapmaktadır?

            - Türk Telekom konuşmalarımın içerisinde bahsettiğim gibi eğitime verdiği önemi kendi bünyesinde oluşturduğu Türk Telekom akademi vasıtasıyla zaten göstermiştir. Bu manada Türkiye genelinde il müdürlerinden çalışanlarının mevcut kapasitelerine ve eğitimlerine göre uygun olan bir üst eğitimi seçerek önermeleri istenilmiştir. Bu Türkiye genelindeki eş zamanlı çalışmalarla yeknesaklık kazanmış Türk Telekom’un zaten var olan devasa kurumsal kimliğine uygun nitelikli çalışanların kazanılmasına vesile olunmuştur.

* Türk Telekom’un Kırıkkale İl Müdürü olarak topluma ne gibi bir mesaj vereceksiniz?

- Türk Telekom’un dünyada ve ülkemizdeki sektöründeki duruşu ve kurumsal kimliği zaten üst seviyelerdedir. Şirketimiz gelişen teknolojiyi dünyada ve ülkemizde eş zamanlı takip ve inşa ederek müşterilerinin hizmetine sunmanın haklı gururunu kendisini ve çalışanlarını sürekli dinamik tutarak yaşamaktadır. Dolayısıyla sektöründe dünyada ve ülkemizde önemli bir yere sahip Türk Telekom A.Ş, değişime, dönüşüme, eğitime ve Kişisel Gelişime son derece önem veren ülkemizin güzide şirketlerinden biridir.

 

 

 

YORUMLAR

    Bu yazıya henüz yorum eklenmedi.

Köşe Yazısını Yorumla

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.İşaretli alanların doldurulması zorunludur. *


Tartışma Başlat