TOPRAK ANA VE TOPRAK BAYRAMI

Hamdi ERTÜRK

 

                Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, toprakların korunmasına dikkat çekmek amacıyla, "Toprak Bayramı"nın kutlanmasına yönelik çalışma başlatmış bulunuyor. 11-17 Haziran tarihleri arasında Türkiye genelinde TOPRAK BAYRAMI kutlandı.

                Bu çerçevede; Tokat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce 11 Haziran 2013 tarihinde "Toprak Bayramı" dolayısıyla Turhal ilçemize bağlı Dökmetepe Ali Şevki Erek Yatılı Bölge Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

TOPRAĞIN VERDİĞİ NİMETLER VE FAYDALARI

                Toprak Ana meyve ağaçlarını tohumdan doğurur, besler, büyütür ve meyve verir. Güzel kokulu, lezzetli, güzel renkli meyveler, bizi besleyen, hastalıklardan koruyan şifalı bitkiler, ilaç ve boya yapımında kullanılan kökler, yapraklar, kabuklar verir. Yediğimiz besinler toprakta yetişir. İçtiğimiz sular toprakta toplanır ve dinlenir. Çiçekler verir rengarenk. Soluduğumuz havanın oksijenini sağlayan yeşil yapraklı bitkiler verir. Havamızı temizleyen yeşil örtünün ev sahibi yine toprak. Doğal dengeyi sağlayan pek çok canlı toprakta yaşar. Protein kaynağımız hayvanlar da, topraktan beslenir. Kuşların, böceklerin, tüm hayvanların beslenmesini sağlar. Her türlü gıdamızı verir. Asırlar boyu bize çok şey verir. Toprak varsa hayat vardır.

                Kömürü, petrolü, doğalgazı, çeşitli madenleri, içtiğimiz ve kullandığımız suları hazırlayan ve saklayan, milyarlarca tonluk bir hazinedir.

                İnsanları kucaklar, bağrında saklar, korur, hiçbir varlığın saklayamadığı insanı saklar.

TOPRAĞI KİRLETEN VE ZARAR VEREN MADDELER

                "Toprağın verim gücünü düşürecek, optimum toprak özelliklerini bozacak her türlü teknik ve ekolojik baskılar ve olaylar", toprak kirliliği veya toprak kirlenmesi olarak nitelenir. Toprak kirlenmesi, hava ve suları kirleten maddeler tarafından meydana getirilir.

                Örneğin, kükürtdioksit oranı yüksek olan bir atmosfer tabakasından geçen yağmur damlacıkları "asit yağışları" halinde toprağa gelir. Toprak içine giren bu asitli sular ağaç köklerini, bitkisel ve hayvansal toprak canlılarını zarara uğratır. Toprağın reaksiyonunu etkileyerek besin maddesi dengesini bozar, yeraltı sularını içilmez hale getirir. Aynı şekilde çöp yığınlarından toprağa sızan sular, kirli sulama suları, gübre çözeltileri, radyoaktif maddeler, uçucu küller, toprağı kirleten madde ve kaynaklardır.

                Plansız kentleşme, tarımda kullanılan ilaçlar, sanayi atıkları, tıbbi cihaz atıkları, atık piller ve kimyasal maddeler toprak kirliliğine neden olmaktadır.

                Akü ve pillerin içinde civa, kurşun, nikel, çinko, kadminyum gibi ağır metaller bulunur. Bunlar, hem çevre hem de insan sağlığı açısından zehirli maddelerdir.

EROZYONLA MÜCADELE

                Erozyonla mücadele, çölleşme ile mücadele demektir. Yeşili yok edilen toprak, sel suları ve rüzgarla aşınıyor ve denizlere taşınıyor.

                Her yıl 150.000 kamyon verimli toprağı kaybediyoruz. Barajlara toprak dolmaktadır. Bitki örtüsü yok ediliyor. Bu nedenlerle köylerden ve şehirlerden göçler başlıyor. Göçün durdurulması gereklidir. Meralar ıslah edilmeli ve bununla ilgili projeler üretilmelidir. "Mera Islah Projesi" hayata geçirilmeli ve uygulanmalıdır. "Sizinde bir köyünüz olsun" sloganı hayata geçirilip, göçler önlenmelidir. Ağaçlandırma projeleri yapılıp uygulanmalıdır. Türkiye'nin çöl olmaması için, "Erozyon Haritası" çıkarılmalıdır. Ormanı yeşili korumalıdır. Ormanlar yağış düzenini ayarlar ve toprağı tutarlar.

TOPRAĞIN KORUNMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

                Kentlerde Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi ve Atıksu Arıtma Tesisleri inşa edilmelidir. Ayrıca Ayrıştırma İstasyonlarını faaliyete geçirerek, çöplerdeki atık akü, pil, plastik, kağıt, metal, cam gibi atıkların değerlendirilmesi ve yeniden kullanılması için uygulanan geri dönüşüm yapılmalıdır. Akü, pil ve tıbbi cihazların atıkları kesinlikle toprağa atılmamalı, çöplere karıştırılmamalıdır. TEMA Vakfı, TAP Derneği ile bir protokol imzalayarak, atık pillerin toplanmasına yardımcı olmaktadır.

                Toprak kıymetli bir varlıktır. Kaybedilmesi halinde geri kazanımı mümkün değildir. Ona saygılı olmalı ve korumalıdır.Hiçbir zaman onu kirletmemelidir. Toprağı korumak için ağaç yetiştirilmeli, ormanları, ağaçları ve yeşili korumalıdır. Toprağa iyi bakmalıdır. Toprak varsa, hayat vardır.

                Çocuklarımızı okul öncesi ve okullarda eğiterek, toprağı koruma ve toprak sevgisi aşılanmalıdır.

                Gelecek nesillere temiz ve çevresi korunmuş, cennet gibi bir dünya bırakmalıyız. Toprak Ana'nın korunması için yazmış olduğum şiiri aşağıda takdim ediyorum.

                Hoşça kalınız...

TOPRAK ANA

               

                Meyve ağacını tohumdan doğurursun,

                Sonra besler, büyütür, meyveler verirsin,

                Meyve ve sebzelerle bizleri beslersin,

                Hiçbir zaman, sensiz sağlık korunmaz.

 

                Rengarenk çiçekler hep senin eserin,

                Şifalı bitkileri de ikram edersin,

                Her türlü gıdamızı bize sen verirsin,

                Toprak Ana sana değer biçilmez.

 

                Soluduğumuz havanın oksijenini,

                Üreten yeşil yapraklı tüm bitkileri,

                Veriyorsun ilaçta kullanılan kökleri,

                Bu evrende sensiz asla yaşanmaz,

 

                İçtiğimiz sular yeraltından geliyor,

                Yeşil örtü de havamızı temizliyor,

                Doğal denge canlıları sende yaşıyor,

                Bu dünyada sensiz yaşam olamaz.

 

                Protein kaynağımız çeşitli hayvanlar,

                Rengarenk, çeşitli böcekler ve de kuşlar,

                Dünyada sende beslenir, sende yaşarlar,

                Toprak Ana sana minnet borcumuz bitmez.

 

                Güzel kokulu, lezzetli, renkli meyveler,

                ilaç ve boya için yapraklar, kabuklar,

                Doğayı süsleyen zümrüt yeşili ormanlar,

                Eserinden Toprak Ana, sensiz olunmaz.

 

                Kömür, petrol ve madenleri hazırlıyor,

                Doğalgaz ve içme sularını depoluyor,

                Milyarlarca tonluk bir hazine saklıyor,

                Bu cihanda sensiz hayat olamaz.

 

                Tüm insanları da daima kucaklarsın,,

                Sonsuza dek korur, bağrında saklarsın,

                Hiçbir varlık saklayamaz, sen ağırlarsın,

                Ebediyen senin hakkın ödenmez.

 

                Tıbbi cihaz atıkları ve atık pilleri,

                Kimyasal maddeleri, her türlü çöpleri,

                Endüstriyel atıkları toprağa atmayın!

                Toprak Ana'yı sakın ha zehirlemeyin!

 

                İlerde keşke demeden, yarın çok geç olmadan,

                Topraklar ayağımızın altından kaymadan,

                Çocuklarımız yakamıza yapışmadan,

                İş işten geçmeden, erozyondan koruyalım!

 

                Toprağına sahip çık, Türkiye çöl olmasın!

                Erozyonu durduralım, o yok olmasın!

                Kirletmeyelim ve ona iyi bakalım!

                Gelecek nesillere bir cennet bırakılım!

 

                17.06.2013 Tokat

 

                Hamdi ERTÜRK