SOHBET

Ödevimi yapamadım diyene değil de yapmadım diyene kızardım.

-Ne farkı var? Sonuçta ödev yapılmamış. 
-Yapılmamış ama birincisinde meydan okuma var. İstesem yapardım ama yapmadım. Var mı bir diyeceğin?
-İkincisinde yapmak istedim ama mazeretim vardı. Ya ışıklar söndü, ya konuk vardı veya kardeşim rahat vermedi ya da bilgim yetmedi vb. Birinci örnek kötü, ikincisi iyi niyetli. 
Pekii, Bir soru: 
Yapmadım fiilinin olumlusu yaptım dır. Yapamadım fiilinin olumlusu nedir?
-O da yaptım. 
-Hayır. Yapmadım basit yapılı bir fiil olduğu için olumlusu yaptım olur. Yapamadım birleşik yapılıdır. Olumlusu yapabildim olur.

Yeri gelmişken birleşik fiilleri anımsatayım:
1- Yeterlik fiilleri: birinci fiilin köküne –e bilmek getirilir: yap a bilmek, gid e bilmek gibi…
2- Sürerlilik fiili: birinci fiilin köküne –e durmak, ya da –e kalmak getirilir. Gid e durmak, bak a kalmak gibi.
3- Tezlik fiili: birinci fiilin köküne –i vermek getirilir: gel i vermek, yap ı vermek gibi
4- Yaklaşma fiili: birinci fiilin köküne –e yazmak getirilir: düş e yazmak, öl e yazmak gibi.

Not: Köklere getirilen ikinci fiillere yardımcı fiil denir.

-Teşekkürler bunları biz de biliyorduk ama bazılarını unutmuştuk. Tekrar hatırladık. Ayrıca dilbilgisi terimlerinin de görevlerine göre adlandırıldığını fark ettik