BİR ASIRDA TOKAT VE ANILARLA SİMALAR NESİLDEN NESİLE MİRAS ADLI ÖLMEZ ESERLER

BİR ASIRDA TOKAT VE ANILARLA SİMALAR

NESİLDEN NESİLE MİRAS ADLI ÖLMEZ ESERLER

Hamdi ERTÜRK

 

Orta Karadeniz Bölgesinde, Yeşilırmak Havzası, Çekerek Havzası ve Kelkit Vadisinin verimli toprakları üzerinde kurulmuş olan Tokat; 6000 yıllık gelişim süreci içinde geçmişi geleceğe taşıyan, sayısız kültür değerlerinin saklandığı Anadolu'nun ender kentlerinden birisi olup, bir çok uygarlığa beşiklik yapmış, Tarihi, Kültür ve Doğal güzellikler şehridir.

            İlk Dönemlere ait kalıntı ve kaleleri, Hatti, Hitit, Roma, Bizans, İlhanlı, Danişmend, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait olan ve ihtişamını halen koruyan Alipaşa Camii ve Hamamı, Hıdırlık Köprüsü, Taşhan, Gazioğlu Hanı, Bedestenler, Kervansaraylar, medreseler, Beysokağı, sivil mimari ahşap konaklar, sayısız camii, türbe, Hitit yerleşim yeri Maşat höyük Örenyeri, Roma Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Sulusaray kenti kalıntıları Sebastapolis, Gümenek kenti kalıntıları tarihi Comana Pontica, Danişmend Devletine başkentlik yapmış Niksar ilçesi, Tokat Kalesi, Mahperihatun Kervansarayı, doğa harikası Ballıca Mağarası bu şehrin tarihsel kimliğinin birer belgeleridir.

            Türk Milleti olarak, dünyada eşi ve benzeri bulunmayan büyük bir tarihi mirasın sahibiyiz. Bizler büyük tarihi tecrübelerin yaşandığı, yoğunlaştığı ve merkezleştiği bir vatan üzerinde yaşamaktayız.

            Bin yıldan beri üzerinde yaşadığımız bu topraklar bizim var oluş temelimiz ve yaşama kaynağımızdır.

            Çok önemli ovaları, yaylaları, bağları, bahçeleri, gölleri, şifa dağıtan kaplıcaları leziz meyve ve sebzeleri ile asırlardır el emeği ve göz nuru ile yapıla gelen, başta tahta baskı yazmacılık, dövme bakırcılık ve kalaycılık, Kumaş Dokumacılık ve Giyim, Halı ve Kilim Dokumacılık, Dericilik- Saraçcılık , Yemek ve Folklorik Değerlerimiz, el sanatları halen yaşamakta ve yaşatılmaktadır. Gelenek ve göreneklere bağlı kalmış bir yaşam biçimi, el değmemiş doğal güzellikler ilimize bu konuda önemli bir ayrıcalık kazandırmaktadır. Tokat halkı olarak temel hedefimiz sahip olduğumuz bu değerleri gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlarda hedef kitleye ulaştırmak olacaktır.

            Tarihi ve kültürel alt yapıya sahip ilimizin görkemli özelliklerini Turizme kazandırmalıyız. Bu anlamda tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip şehrimizin tanıtılması çok önemlidir. Tanıtımına resmi kurumları, sivil toplum örgütlerini, üniversitemiz, kısacası her kesim Tokatlılık bilinci inşa ederek destek olmalıdır. Ekonomisi Tabancı turistlerin ilgi odağı olacaktır.

            Bilginin paylaşılması, kalıcı hale gelmesi, nesillere aktarılması, çok eski çağlardan beri insanlık tarihi için önem arz etmektedir. Geçmişten geleceğe köprü kurulmalıdır. Tüm yayınlara kaynak olan eserleri okumak, kültür demektir, bilgi demektir, gelişmek demektir, medeniyet demektir. Bilgi ne kadar paylaşılırsa, ülkemiz o kadar büyür. Bilginin paylaşıldığı ülke de o kadar kalkınır, gelişir. Bilgi kaynaklarımıza sahip çıkmak, uluslararası kültürel alanda söz sahibi olmak, geçmişi, bugün ve gelecekle bütünleştirmek için, adımlar atılmalıdır. Bilginin paylaşımı, aktarımı için bütün dünya insanlarının kullana geldiği yazılı ve basılı eserlerden oluşan kitaplar, her asrın vazgeçilmez bilgi kaynağıdır.

            Kültürlerimiz bize geçmişimizin emanetleridir. Onları gelecek nesillere ulaştırmak, Tokatlı olarak her bireyin görevidir. Yapmamız gereken kültürümüzü yaşamak ve yaşatmaktır. Yaşadığımız ve yaşattığımız zaman bu bize kültür turizmi olarak şehrimize bir katma değer katacaktır.

            Bu denli zengin ve kültür dokusuna ve çeşitliliğine sahip olan ilimizin değerlerini tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmak düşüncesi ve heyecanıyla hazırlanmış olan "Bir Asırda Tokat ve Anılarla Simalar" isimli eserler, 1901-2014 yılları arasındaki unutulmuş ve değerlendirilmemiş resim arşivlerinden faydalanarak geçmişten günümüze ışık tutup, kaynak oluşturacak bir tarihi albüm halini almıştır.

            İlimizin tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini ortaya koyan bu ölmez eserlerde, Tokat insanımızın geçmişten günümüze medeniliğini, birlik beraberliğini, milli coşkusunu, tasada ve kıvançtaki kenetlenmesini, yüz yıllık nostaljik fotoğraflarla görmekte, zaman sarkacı arkasında iz bırakan olay ve şahsiyetleri bir kere daha anarak hatırlamaktayız.

            Geçmişimizle bugün arasında tanıklık eden, geçmişi ruhlarımıza fısıldayan, büyük bir titizlik ve özenle hazırlanan bu kıymetli eserlerin korunması ve tanıtılması hayati öneme haizdir.

            Bu değerli eserler ümitlerimizi yeşertmiş, Tokat'ın tarihi süre içinde kazandığı değerleri fotoğraflarla anlatan bu örnek çalışma ile günümüze taşınmıştır.

            Tarih, kültür ve doğanın kesiştiği ilimizin tanıtılması için seferber olmalıyız. Bu bağlamda elimizdeki bu eserler, Tokat'ın Osmanlı dönemindeki son yüz yılını kapsamaktadır. Arşiv niteliğindeki bu eserler gelecek nesillerimiz için tarihi bir vesikadır. İnsanı zaman yolculuğuna çıkartmakta, kaybolmaya yüz tutmuş veya tanıtılması gereken el sanatlarımızı, yöresel yemeklerimizi, Tokat Lehçesi ve deyimlerimizi, kültürel değerlerimizi görsel olarak gözler önüne sermektedir. Bu eserler Tokat'ın tanıtımında önemli katkı yapacaklardır. Ayrıca tüm yayınlara kaynak olmuştur.

            Arşiv çalışması yirmi yıl ve düzenlemesi onbeş yıl süren, Tokat sevdası ile büyük bir birikimin ve yorucu bir çalışmanın ürünü olan bu eserlerin, ilimizin tanıtımında çok önemli katkılar sağlayacağına inancımın tam olduğunu ifade ediyorum.

            Tarihi pek çok eseri yeniden gündeme getiren bu çalışmada, gelecek yıllar için bir anı ve arşiv olacak, "Bir Asırda Tokat ve Anılarla Simalar, nesilden nesile bir miras" adlı eserler yoğun ve yorucu çalışmalarla derlenmesi ve baskısının gerçekleştirilmesinde yoğun emeklerinden dolayı Sn. Burhan Günesen'e ve katkıda bulunanlara teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu nedenlerle kendisine minnettarız.

            Sayın Burhan Günesen Kültür yolculuğunu iki güzel eser ile taçlandırmak suretiyle, Tokatlı okuyucuları ile buluşma noktasında çok güzel bir hizmette bulunmuştur.

            Tıpkı kardelen çiçeğinin kar altında bekleyip, tüm zor şartlara rağmen, buzların arasından güneşe tebessüm etmesi gibi; tüm yayınlara kaynak olan ve nesilden nesile güzel bir miras olan, cennet Tokat'ımızı her yönüyle tanıtan Kültür Hazinesinin bu iki ölmez eserin de tebessüm ettiğini görmek çok keyifli.

            Geçmişi, bugün ve gelecekle bütünleştiren, içtenliği ve özgün tekniği ile bu iki eser, okuyucularda duygulu anlar yaşatacağı ve onları kendilerince farklı alemlere götüreceği inancındayım.

            Bu iki eserde bir yaşam felsefesi, bir derinlik ve mesaj bulmak okuyucu için de anlamlı olacak diye düşünüyorum.

            Sayın Burhan Günesen'in yaş günü ve iki ölmez eseri için yazdığım ve armağan ettiğim şiirimi aşağıda takdim ediyorum.

            Hoşça kalınız...

NİCE MUTLU YILLARA

            -Burhan Günesen'e yaş günü armağanımdır-

 

            "Bir Asırda Tokat" ölmez bir eser,

            "Anılarla Simalar" övgüye değer,

            Nesilden nesile güzel bir miras;

            Dünyada kalıcı bu iki eser.

 

            Tokat sevdası gönlünüzde büyüdü,

            Arşiv çalışması yirmi yıl sürdü.

            Onbeş yıl kadardır düzenlemesi,

            Bu ölmez eserlerle yüzümüz güldü.

 

            Cennet Tokat'ımın tanıtımında,

            Kültür ve Turizm'in gelişmesinde,

            Meşakkatli yolda hep yürüdünüz;

            Yıllarca çalıştınız, yaşamınızda.

 

            Bu güzel eserleri hazırladınız,

            Halkımıza, şehrimize sundunuz;

            Fedakarca bir çalışma yaparak

            Tüm yayınlara hep kaynak oldunuz

 

            Tokat'ın çok güzel manzaraları,

            İşte karşınızda Tokat Mutfağı,

            Yöresel yemekleri, Tokat Lehçesi,

            İşte sizlere Tokat'ın tanıtımı

 

            Son yüzyılın resimleri orada,

            Kimler geldi, kimler geçti, karşısında,

            Çok tanınmış hemşehrileri gördük,

            Tokat'ın güzellikleri burada.

 

            Mücadele ettiniz yıllar boyunca,

            Sıkıntılar vardı yol haritasında;

            Bilge kişilerle beraber çalışıp,

            Başarıya ulaştınız en sonunda

 

            Sizin hakkınızda, hiç ödenemez,

            Tokat'a emekleriniz hiç bitmez,

            Burhan, gönlümüzde hep yaşayacak;

            Sevginiz kalplerimizden hiç silinmez

 

            Doğum gününüzü candan kutluyoruz,

            Sağlıklı, mutlu bir ömür diliyoruz,

            Minnettarız eserleriniz için,

            Size şükranlarımızı sunuyoruz.

 

            03.02.2015 Tokat

 

            Hamdi ERTÜRK