KUTLU DOĞUM HAFTASI

Mesaj
Bir Yorum Bir Şiir


KUTLU DOĞUM HAFTASI
Kutlu Doğum Haftası 14 Nisan 2015 tarihinde başlamış bulunuyor. 14 asır evvel böyle bir gecede kainatın en büyük olayı vuku’a gelmişti. Peygamber Efendimiz, 571 yılı Nisan ayının 20’sine rastlayan, rebi’ül evvel ayının 12. Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke i Mükerreme'de dünyaya gelmiştir. Bu mübarek gecenin sabahında güneş ufuktan doğmadan karanlıklar içinde bunalan beşerin hayat ufkunda ilahi bir nur doğdu. Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) doğdu.

Doğumunun 1444’uncu yıldönümünü kutluyoruz.

Peygamber efendimizin doğumu Allah’ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Allah, onu bir ümmet ve millete değil, bütün insanlığa ve âlemlere rahmet olarak göndermiştir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi ile, müjdeleyici ve uyarıcı olarak insanlığa gönderilmiştir.

İşte bunun içindir ki her yıl bu mübarek günü kutluyor ve onun aziz hatırasını tâzimle anıyoruz.

Hazreti Muhammed, Yüce Yaratıcının insanlığa gönderdiği en son rahmet elçisi, ilahi vahyin son ve tamamlayıcı halkasıdır. O’nun Allah'tan getirdiği mesajları anlamak, onun bu doğrultuda ortaya koyduğu örnek ahlakı özümsemek, ona duyulan derin sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince aktarmak amacıyla milletimizin, her yıl artan bir heyecanla onun dünyaya gelişini Mevlit Kandili olarak kutlanmaktadır. Kandiller ışıklarıyla sadece karanlık geceleri değil aynı zamanda manevi feyziyle de daralan gönülleri aydınlatmaktadır. Kandil geceleri izinleri de berraklaştırmaktır. Kandiller öze dönüşün, Yüce Yaradan'a yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönülleri arındırmanın, insanın kendini bulma ve bilmenin imkanlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlit Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hazreti Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini sabır ve metanetini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp, hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Bu kandilde insanlığın hayat ufkuna bir devir açan Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerini kutlarken, onun örnek şahsiyetini ve güzel ahlakını tanımaya getirdiği evrensel çağrıyı anlamaya ve bütün bunların özünde barındırdığı ruhu çağımıza taşımaya olan ihtiyacımızı bir daha fark etmekteyiz. İnsanlar arasında kin ve nefretin farklılıklar arasında çatışmanın alevlendiği, şiddet, töre cinayetleri, insan hakları ihlalleri, kötü ve zararlı alışkanlıkların hızla yayıldığı, tabiatın hoyratça kullanıldığı günümüz dünyasında âlemlere rahmet olarak gönderilen yüce Peygamberimizi anlamaya ve anlatmaya, onun sevgisi etrafında birleşmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.

Peygamber efendimizin doğumunu anmaktan asıl gaye evrensel olan peygamberlik ve Allah'ın elçiliğini, Allah'a olan tevekkül ve itimadını, yüksek ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve sebatını, kerem cömertliğini, kanaat ve ibadetlerini hiç aksatmadan yapmasını, fazilet ve yürekliliğini anmak ve bütün bunlardan kendisine uyma azmimizi tazelemektir. Yüce Allah'ın sevgisine ve mağfiretine mazhar olmanın tek yolu ve çaresi onun sevgili peygamberine uymaktır.

Peygamber sevgisinin bütün gönüllere sirayet etmesini ve kök salmasını yüce Allah'tan niyaz ediyoruz.

Peygamberimizin bize kazandırdığı kardeşlik, sevgi, güven, samimiyet, tevazu, hoşgörü, sadakat, vefa, haklının yanında yer alma gibi değerlere hayatımızda işlerlik kazandırmamız gereklidir.

O’na salât ve selam eder, Mevlit Kandili'nin aziz milletimize ve bütün Müslüman kardeşlerimize mübarek olmasını ve ona layık ümmet olma bahtiyarlığına erdirmesini Allâhü Teala'dan niyaz ederim.

Kutlu Doğum haftasında Resulullah Efendimizin aziz hatırasına hürmeten yazmış olduğum şiiri aşağıda takdim ediyorum. Kutlu Doğum Haftasını yürekten kutlar, ülkemiz ve Yüce Milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan dilerim.

 

MUHAMMED MUSTAFA

(s.a.v)

 

Yüce Allah'ımın büyük bir lütfu oldu,
Ondört asır evvel ilahi bir nur doğdu,
Kâinatın en büyük olayı vuku buldu,
Yüce Peygamber geldi, Muhammed Mustafa.

Ufkumuza doğdu bir fazilet güneşi,
Ebedi sönmeyen hidayet meş’alesi,
Efendimiz, yüce Allah'ımın elçisi,
Âlemlerin rahmeti Muhammed Mustafa.

Allah'ın insanlara en büyük nimeti,
Âlemlerin, bütün insanların şerefi,
Bu dünyada gidilecek yol rehberi,
Kâinatın efendisi Muhammed Mustafa.

Gerçek insan olmak için en güzel örnek,
Cenabı hakkı sevmektir resulü sevmek,
Sizi Mevlaya götürür yolunda gitmek,
İki cihan server-i Muhammed Mustafa.

 

Allah'ın habibi ve en sevgili kulu,
Kâinata en son gelen, en büyük resulü,
Hak yolundan ayrılmaz sen olursun mutlu,
Ümmetini koruyan Muhammed Mustafa.

Hak ile batılı ümmetine öğreten,
Kuran-ı, Ayetleri, hikmetleri bildiren,
İmanlı kulları saadetle müjdeleyen,
Yüce ahlak örneği, Muhammed Mustafa.

Allah'a bir davetçi, nur saçan bir kandil
Ve iki cihan güneşi mürşid-i kâmil,
Verdiği müjdeleri, emirleri iyi bil !
İsmin ebedileşti, ya Muhammed Mustafa.

Daim Allah'la birlikte anılır ismin,
Etrafa nur saçar, tertemiz güzel cismin,
İnananlar koşar görmek için cemal'in,
Alemlerin mürşid-i ya Muhammed Mustafa.

Allah'a itaattir Peygambere itaat,
Tüm insanlığın Peygamberi fahr-i kâinat,
Miraç’ta niyaz etti, ümmetine şefaat,
Bizleri mahrum etme, ya Muhammed Mustafa.

 

Hamdi Ertürk