TOKAT GAZETESİ

HIZIR

HIZIR

 ''Yetiş ya Hızır.''  Hızır darda  zorda kalanlara yetişen yardım edendir. Hızır ismi Arapça kökenli olup, (yeşil adam) anlamına gelmektedir. Kendisine Hızır denilmesinin sebebi bir hadis ve rivayete göre  onun kuru bir alana oturması ve o alanın yemyeşil olarak yaşanabilir bir cennete dönüşmesiymiş. İsminin Belka Bin Mel kan, künyesinin  Ebü'l- Abbas olduğunu  söylemiştir. İlyas ve Hızır'ın  bir  ve aynı  değişmez kişiliğin, zaman ve mekanlarında aldıkları  farklı isimlerdir. Eski Mısır da Toth, İbraniler de Enoch, Yunanlılar da  Hermes, Türk dünyasında Hızır, Hıdır, İlyas olduğu söylenir.

             Hızır orucu :Hz Fatma'nın  çocukları Hasan ve Hüseyin hastalanırlar. İyi olmaları için Allah'a dua eder. Hz Muhammet Mustafa da kızı Fatma’ya üç gün oruç tutmasını söyler. Hz Fatma orucu tutar. Birinci günün sonunda bir yaşlı yoksul gelir, açım der. O günkü nafakasını verir, su ile oruç açar. İkinci günü muhtaç biri gelir aç olduğunu söyler nafakasını verir, o gün de su ile orucunu açar. Üçüncü gün son gün zor ve güçlük içinde orucunu  tutar.Tam orucunu açacak yoksul fakir ve çaresiz bir çocuk aç ve muhtaç olduğunu söyler yardım ister. O günkü yiyeceğini de ona verir. Üç gün boyunca gelen kişi Hızırdır. Bu orucun sonunda çocukları sağlığına kavuşur. Bu oruca Hızır orucu denir. Günümüzde hala Hızır orucu tutulur.

            Hızır(Hıdır ve Hızır ) Türk ve orta doğu mitolojisinde saygı gören kişi. İran mitolojisinde  kral Feridun, Makedonyalı büyük İskender, Türk mitolojisinde (hıdrellez) Hızır diye anılır. Ortak noktaları, ölmüş balığı diriltmesi, iki deniz ve nehrin birleştiği yer, gizli bilgileri(hikmet) ölümsüzlük sırrına ulaşma karakteridir. Hızır'ın Sümer kökenli olduğu iddia edilir. Ölümsüzlük suyunu içtiği için, ölüp yeniden dirilebilir. Elbisesi yeşildir. Bu anlamda doğayı temsil eder. Adına Hızır atada denir. Havada dolaşır, su üstünde yürür, kılıktan kılığa girebilir. Doğada ki varlıklara söz geçirebilir, insanlara göründüğünde kendini tanıtmadığı müddetçe  kimse onun gerçek kimliğini bilemez. İnsanları imtihandan geçirir. Bazen bir derviş, bazen  bir yoksul, aç, kimsesiz kılığına girer, görünür. İyilikle karşılık verenleri ödüllendirir. Kötülükle yaklaşanları cezalandırır. Türk mitolojisinde  kurt kılığına girip ordu önderine komut etmiştir. Yaralıları iyileştiren, darda ve zorda kalanın yardımına koşan, haklıların yanında, zalimlerin karşısında olandır. O kalp gözüyle herkesi görendir.

Hızır kimdir ? Neler yapar? Hala yaşar mı?

            --Bir peygambere bile yol gösterecek kadar olağan üstü güçlerle donatılmış olan  bu şahsiyet  kimdir ?

            --- Hızır bir kişinin mi yoksa toplumun mu adı?

            --Gelecekten gelen  bir yolcunun adı mı, yoksa  zaman yolcusu mu?

            --Yüz yıllar boyunca  Hızır nasıl bu kadar uzun yaşaya bilmiştir? 

            --Hızır'ın balık ve su  sembolleriyle ilişkisi nedir?

            --Fatih Sultan Mehmet'in  Ayasofya’nın  kubbesine  altından bir top astırır '' burası Hızır mekanı '' demesi ne anlama gelmektedir?

             --Hızır ve  Zülkarneyn aynı  kişi mi?

            ---Aziz Mahmut Hüdai'yi  bataklıktan  kurtarmış mıydı?

            ---Yuşa  tepesini bulunması için Yahya Efendi 'ye Hızır mı yol gösterdi?

            --Yusuf'u zindandan kurtarmasına ilham olan Hızır  mıydı?

            --Bazı İslam kaynaklarının Hızır'ın  Cengizhan’ın  ordusuyla birlikte savaştığını söylemeleri ne anlama gelmektedir?

            --Hızır günümüzde var mı? Yaşıyor mu?

            --Pir Sultan Abdal  asıldıktan sonra  dar ağacının ipine kim bir gül koydu, yoksa Hızır mı koydu?

            Allah darda kalanlara bir vesile gönderir. Adı Hızır, olsun, İlyas olsun, Hıdır olsun fark etmez. Yeter ki çağırdığımız yeri  istek ve arzu ile çağıralım.  YETİŞ YA HIZIR, MEDET  YA ALLAH   diyenin yanında..

 

Süleyman  Erkan      

09-06-2015   cumartesi.

Şişli-İstanbul  

 

 

YORUMLAR

    Bu yazıya henüz yorum eklenmedi.

Köşe Yazısını Yorumla

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.İşaretli alanların doldurulması zorunludur. *


Tartışma Başlat