ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TÜRK TOPLUMU İÇİN ÖNEMİ

Türk Milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk Kültürünün çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılması amacı ile temel esasları Atatürk tarafından belirlenen gerçekçi fikirlere ve ilkelere, Atatürkçülük veya Atatürkçü Düşünce Sistemi denir.

            Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli, Türk Milletinin engin tarihi geleneklerinden haz ve ilham alan Atatürkçü Düşünce Sistemi'ne dayanır. Modern devletlerde devletin üç temel görevi vardır. Bunlar; tam bağımsızlık, milli egemenlik ve milli birliği sağlamaktır. Atatürk, tam bağımsız, milli egemenliğe dayanan, milli birlik ve beraberliğe büyük önem veren bir devlet anlayışını hayata geçirmiştir. Atatürkçülük, devletin rejimi ve işleyişiyle ilgili gerçekçi düşünceleri ve uygulamaları kapsar.

            Türk Milleti binlerce yıllık tarihi içinde köklü bir devlet geleneğine sahiptir. Diğer milletler karşısında varlığını bu sayede sürdürmüştür. Devletin millet için önemi, kuvveti bir gelenek olarak benimsenmiştir. Bunun sonucu olarak devlete bağlılık, kanunlara saygı, devlet-millet kaynaşması oluşmuştur. Atatürk, Türk Milletinin sahip olduğu bu devlet geleneğini, çağın gereklerine göre daha da güçlendirmiştir. Atatürk, bir milletin yükselişi ve gerilemesini ekonomiyle bağlantılı görmüştür. "Yeni Türkiye'mizi layık olduğu seviyeye yükseltebilmek için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek zorundayız." diyerek ekonominin önemini dile getirmiştir. Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türk Milletinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı ve ekonomik alanda kalkınmasını sağlamayı hedef alan bir düşünce sistemidir.

Atatürkçülük, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk milletini çağdaşlaştırmayı amaçlar. Türk milletine, milli kimliğini kaybetmeden dünya milletleri arasında hak ettiği yeri kazandırmayı hedef alır. Bugün ve gelecekte milli ordumuzdan ve bağımsızlığımızdan en küçük bir taviz vermez. Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türk milletinin çağdaşlaşmasında önemli bir yer tutar.

            Atatürkçülük, devlet yönetiminde millet egemenliğini esas alan bir sistemdir. Atatürk, Türk milletinin devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olmasına büyük önem vermiştir. Bunun en güzel örneğini önce Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayıp milletin fikrini alarak göstermiştir. Daha sonra 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’yi açarak milletin devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olmasını sağlamıştır. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamayı ama edinmiş Türk Milleti de Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni benimsemiş. Bu sistemi yaşatmaya ve yüceltmeye karar vermiştir.

            Atatürkçülük, Türk Milletinin güven ve huzur içinde yaşamasını hedef alan bir dünya görüşüdür. Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak hakimiyetin millete ait olduğunu göstermiştir. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Türk milleti, kendi yöneticilerini seçerek demokratik yaşam biçimini günlük hayatında uygulayan medeni milletler arasında yerini almıştır.

            Atatürkçülüğün temelinde, Türk kültürü ve insanlığın binlerce yıllık yüksek değerleri olan, bağımsızlık, özgürlük, insan ve vatan sevgisi vardır. Atatürk, bu değerleri göz önünde bulundurarak Osmanlı Devletinin yıkıntıları üzerinde milli bir devlet kurmuştur. Türk devletinin güçlenmesini ve halkın mutluluğunu sağlamak, ülke gerçeklerinden ayrılmamak, halka saygılı olmak Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin başlıca gayeleridir. Devletimizin gelişip güçlenmesi ve her türlü tehlikeye karşı korunması için Atatürkçülüğün yaygınlaştırılıp benimsenmesi gerekir.

Atatürk’ün anısına yazmış olduğum şiirimi aşağıda takdim ediyorum.

            Hoşça kalınız…

 

KALBİMİZDESİN

-Ulu Önder Atatürk’ün anısına-

 

Direndin, düşmanla çok savaştın,

Ve zalimlere meydan okudun,

Mücadele ettin hiç yılmadın,

İnsan haklarını hep korudun.

 

Esir olmaktan kurtardın bizi,

Düşman çizmesine ezdirmedin,

Türk’ün namusunu korudun,

Sonsuza dek gönlümüzdesin.

 

Gelmedi bu dünyaya henüz,

Senin gibi bir dahi lider,

Altın harfli tarihlerdesin,

Başkomutan, örnek bir asker.

 

Hayran oldu kaînat sana,

Ebedi Cumhurbaşkanı’mızsın.

Dünya var oldukça daima,

Sonsuza dek ruhumuzdasın.

 

Hep başımızın tacı oldun,

Bil ki hiçbir zaman ölmedin,

Sen yüreğimize nakşoldun,

Sonsuza dek kalbimizdesin.

 

10.11.2016 – Tokat

Hamdi Ertürk

e='font-size:10.0pt;font-family:Tahoma'>            Esen kalın.