TOKAT GAZETESİ

Emlak Danışmanlığı/Komisyonculuğu

Tokat Halk Eğitim Merkezinin örgün eğitimle emlak danışmanlık kursuna 03 Ocak 2018 de başlandı. Emlak danışmanlık kursunu Celalettin Kartal muhasebe öğretmenimizi görevlendirmişlerdi. Kendi alanında donanımlı ve bilgi dolu olan öğretmenimiz Emlakçılık ve Danışmanlık kursuna katılan kişilere güzel anlatımı ile sunum yaptı. 6 hafta (24) gün boyunca İnsan davranışından, emlak evrak hazırlanışına tapu kadastrodan, hukuk işlerine kadar olan konuları 120 saat boyunca anlattı. Kursa gelen yetişkin öğrenciler kurs sonunda sınava katılan yetişkin öğrenciler kendi aralarında samimi bir dostluk ve arkadaşlıkta kurmuş oldular. Her birey kendi alanının dışındaki konuları öğrenmeye anlamaya çalışırsa çevremizde dünyamızda güzel olur.

Celalettin Kartal ile Mesleki dallardan biri olan Emlak Danışmanlığı/Komisyonculuğu hakkındaki röportaj:

Süleyman Erkan: Efendim yıllardır öğretmenlik yapmaktasınız. Bize kendinizden bahseder misiniz?

                Celalettin Kartal:1974 yılında Tokat/Almus/Dikili köyünde doğdum. İlkokul 4’e kadar köyümüzün ilkokuluna gittim. 1983 yılında Ankara’ya göç ettiğimizden dolayı 5. Sınıfı Ankara’da Ekin İlkokulunda tamamladım. Daha sonra Ankara Altındağ’da Peyami Tepe Ortaokulu, Ankara Ticaret Meslek lisesini bitirdim. Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği bölümünden 1994 yılında mezun oldum. 15 Eylül 1994 yılında ilk görev yerim, Kayseri/Develi Ticaret Meslek lisesinde öğretmenlik mesleğine başladım. Asker Öğretmen olarak 1995-1996 yıllarında Diyarbakır/Bismil Çok Programlı Lisesinde askerliğimi yaptım. 1998 yılında zorunlu hizmet nedeniyle Tokat/Merkez Ticaret Meslek lisesine (Yeni Adıyla Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu) atandım. Tokat Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğünce düzenlenen, Bilgisayar Kullanımı, Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Ön Muhasebe ve Emlak Danışmanlığı Kurslarında Uzman Öğretmen olarak görev aldım. Halen Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olup evli ve 2 çocuk babasıyım.

Süleyman Erkan: İnsan yaşamının olmazsa olmazlarından ticaret kanun ve tüzüklerini her birey bilmeli midir?

                Celalettin Kartal:İnsanlar topluluk halinde karşılıklı etkileşim halinde yaşayan canlılar olduğundan her bir bireyin haklarını ve sorumluluklarını bilmesi gerektedir. Hak ve sorumluluklarımız da kanunlarla belirlenmiştir. Bu kanunları öğrenmemiz gerekmektedir. Her insanın üstlenmiş olduğu roller vardır. Ticaret hayatında da tüketici, aracı veya üretici rollerimiz vardır. Hangi rolü üstlenmiş isek o rolün gereği olan kanun, tüzük ve yönetmelikleri bilmemiz gerekmektedir. Ticari bir işletme açıp işletmeye niyetimiz var ise; bu alanla ilgili kanun ve yönetmelikleri bilmez isek hata yaparız. Yaptığımız hatalar da bize ceza olarak geri döner. Cezalı duruma düşmemek ve işimizi kuralına göre yapabilmek için yaptığımız işle ilgili mevzuattan haberdar olmalı ve değişiklikleri takip etmeliyiz.

Süleyman Erkan: Emlak danışmanlığı kurslarını Halk Eğitim Merkezinde vermektesiniz. Yaygın eğitimde sizce bu ve benzeri kursların önemi nedir?

                Celalettin Kartal:Halk Eğitim Merkezinde alanımla ilgili değişik kurslar vermekteyim. Bu kurslardan edindiğim izlenim, yaygın eğitim kursları kendini farklı alanlarda gelişmek isteyenler için çok yararlı fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca insanların sosyalleşme ihtiyacını da karşılamada büyük yararları bulunmaktadır. Halk eğitim merkezleri hem mesleki, hem kültürel hem de kişisel gelişime yönelik çok çeşitli kurslar açmaktadır. Spor, Müzik, Dil, Sanat, Tasarım, El işi, Okuma-yazma, Bilgisayar, Aşçılık, vb. çok çeşitli alanlarda kendisini geliştirmek isteyenlere fırsatlar sunmaktadır. Tüm insanların kendi mesleki dallarının dışında hobi olarak düzenlenen değişik kurslara katılmaları bireysel gelişimlerine ve toplumsal kalkınmaya çok büyük faydalar sağlayacağı kanaatindeyim.

Süleyman Erkan: Emlak Danışmanlığı/Komisyonculuğu nedir? Meslek olarak sayılabilir mi? Sizce kimler Emlak Danışmanlığı/Komisyonculuğu yapmalıdır?

                Celalettin Kartal:Emlak komisyonculuğu/danışmanlığı kanunlarımızda şu şekilde tanımlanmıştır. Gayrimenkul (taşınmaz mal) alım-satım ve kiralanması konusunda aracılık etmeyi kendine meslek edinmiş gerçek veya tüzel kişiye Emlak komisyoncusu/danışmanı denir. Taşınmaz alım-satım işine aracılık faaliyeti ile ilgili sözleşme yazılı olmadıkça geçerli değildir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi emlak komisyonculuğu/danışmanlığı bir meslektir. Hem ticaret kanunumuzda hem de borçlar kanunumuzda mesleğin ne şekilde icra edileceği açıkça belirtilmiştir. Aynı şekilde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Emlak Komisyonculuğu ile ilgili mesleki hizmet standartlarını yayınlamış, emlak komisyonculuğu işletmelerinin taşımaları gereken nitelikler belirlenmiştir. Esnaf ve Sanatkârlar kanuna dayanılarak Esnaf ve Sanatkârlar hizmet kollarına Emlak Komisyonculuğu mesleği de 1997 yılında eklenerek ilgili meslek odaları (Emlak Komisyoncuları odası) kurulmaya başlamıştır.

Ancak değişik kanunlarda emlak komisyonculuğu/danışmanlığı ile ilgili düzenlemeler olmakla beraber kendisine ait bir yasası bulunmamaktadır. Bu amaçla hazırlanmış olan kanun tasarıları Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1999 yılından beri görüşülerek yürürlüğe girmeyi beklemektedir.

Emlak komisyonculuğu/danışmanlığı faaliyetini iletişim becerisi iyi olan, alan bilgisi yeterli ve kendisini bu alanda insanlara nitelikli hizmet sunacağım, bu yolla para kazanacağım diyen kişiler yapmalıdır. Ancak o zaman insanların bu konudaki ihtiyaçlarını hisseden ve onların bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan emlak işi ile uğraşan kişi/kurumlar ortaya çıkar. Her meslekte olduğu gibi Emlak komisyonculuğu mesleği de bilime ve ilime dayalı olarak yapılırsa anlam ifade edecektir. Yoksa boş vaktim çok, vaktimi geçirmek için hobi niteliğinde bu işleri yapacağım düşüncesinde olan bireyler yapmamalıdır.

Süleyman Erkan: Emlak komisyoncusunun/danışmanının asıl görev ve sorumlulukları nelerdir?

                Celalettin Kartal:Emlak komisyoncusu/danışmanı insanlara taşınmaz mallarının satımı ve kiraya verilmesi konularında aracılık işlemleri ile taşınmazlarla ilgili hak tesis edilmesi, tapudaki iş ve işlemlerin, belediyede emlakle ilgili yapılacak iş ve işlemler ile vergi dairesinde yapılacak iş ve işlemler ile ilgili danışmanlık kapsamında hizmet sunmaktır. Emlak komisyoncusu/danışmanı müteahhit değildir. Sadece taşınmaz ile ilgili alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek aralarında anlaşmalarını sağlama konusunda faaliyette bulunur. Satış/kiralama gerçekleşirse bu arabuluculuk faaliyetinden komisyon ücreti almaya hak kazanır.

Süleyman Erkan: İyi bir Emlak Komisyoncusu/Danışmanı hangi konuları çok iyi bilmelidir?

                Celalettin Kartal:İyi bir Emlak Komisyoncusu/Danışmanı öncelikle etkili iletişim yöntemlerini bilmeli ve bunu iş hayatına başarılı bir şekilde uygulamalıdır. İletişim ticarette başarılı olmanın olmazsa olmazı hükmündedir. Bunun yanında her işte olduğu gibi Emlak komisyonculuğu/danışmanlığı işinde de alan bilgisine sahip olmalıdır. Bulunduğu çevreyi iyi tanımalıdır. Ülke ve dünya ekonomisini iyi takip etmeli, finans hesaplama yöntemlerini bilmelidir. Özellikle konut kredileri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmalı, müşterilerine uygun finansman olanaklarını alternatifli olarak sunabilmelidir. Taşınmaz mülkiyeti ile ilgili yasa ve yönetmelikleri çok iyi bilmelidir. Kat Mülkiyeti Kanunun, Kira ile ilgili Kanunlar, Ticaret kanunu, borçlar kanunu, icra iflas kanunu, Medeni Kanun, Vergi usul kanunun gibi yapacağı işle ilgili mevzuatı iyi bilmelidir.

Süleyman Erkan: Halkın gözünde Emlak Komisyonculuğuna/Danışmanlığına nasıl bakılmaktadır?

                Celalettin Kartal:Emlak sektöründe çalışanlara genel bir güvensizlik vardır. Genelde doğruyu söylemeyen, fazla hizmet sunmayan ve yüksek oranda komisyon alan kişiler gözüyle bakılmaktadır.

Süleyman Erkan: Emlak Komisyonculuğu/Danışmanlığı ofisi açabilmek için şartlar nelerdir? İyi ofis yerinin özellikleri nelerdir?

                Celalettin Kartal:Mevzuatımızda Emlak Komisyonculuğu/Danışmanlığı ofisi açmak için belirli bir eğitim, tecrübe vb. şartı öngörülmemiştir. Ancak Emlak Odalarının bulunduğu illerde odaya kayıtlı olarak Emlak Komisyonculuğu yapabilmek için Odaca düzenlenmiş olan kurslara katılmış ve başarılı olmuş olmak şartı aranmaktadır. Daha önceki soru da da bahsettiğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaşmayı bekleyen kanun tasarısında; Türk vatandaşı olmak veya yabancı uyruğunda bulunmakla beraber Türkiye’de sanat ve ticaretini yürütmeye izinli olan kişi sıfatını taşımak şartı ile medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak ve kamusal haklardan mahrum bulunmamak asıldır. İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmalıdır. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmalı yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm giymemiş olmalıdır. Ceza veya disiplin soruşturması neticesinde memuriyetten çıkarılmamış olmalıdır. Emlak müşaviri olmak için en az 4 yıllık fakülte, Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu, Harita ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu ile Emlak ve Emlak Yönetimi adı altında yahut eğitim programı müfredata uygunluk sağlayan alanlarda eğitim almak ya da emlak pazarlaması ile ilgili olan, en az iki yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu olmak

Staj olarak ilgili odalarca verilecek üç aylık sertifika programı ve yine söz konusu odalarca belirlenecek emlak müşaviri yanında üç aylık uygulama eğitimini tamamlamış olmak

Emlak Müşavirliği Sertifika Sınavını kazanmış olmak gibi şartlar aranması öngörülmüştür.

İyi bir ofis yeri seçiminde iki kriter dikkate alınmalıdır. Müşteriye yakınlık ve Hizmet alanına yakınlık. Bu iki kriterin fiyat/maliyet ve zaman açısında en uygun olduğu yer uygun ofis yeri olacaktır.

Süleyman Erkan: Eğitim ve öğretimle topluma mesajlarınız ne olacaktır?

                Celalettin Kartal:Eğitim anne karnında başlar ve ölünce sona eren bir süreçtir. İnsanlar her yaşta topluluk içerisinde nasıl davranacağını, hak ve sorumluluklarını bilerek yerinde ve zamanında ölçülü şekilde davranacağını önce Ailesinden öğrenir. Bu davranışları zamanla öğretmenleri, yakın ve uzak çevresi şekillendirir. Dolayısıyla eğitim süreklilik arz eder. Öğretim ise genel olarak daha formel önceden hazırlanmış bir plan dahilinde zamanı ve süresi önceden belirlenmiş, amacı/hedefi önceden saptanmış faaliyetler şeklinde gerçekleşir. Toplumu oluşturan her birey eğitim ve öğretimin önemini kavramalı, öncelikle kendisini sonra çocuklarını devletine, milletine, ailesine, çevresine yararlı bir birey/bireyler olarak yetiştirmenin derdinde olmalıdır.

Celalettin Kartal Hocam; yapmış olduğunuz bu söyleşiden dolayı teşekkür ederim. Bana aktarmış olduğunuz bu bilgilerin topluma ışık tutacağını ve bu ışık doğrultusunda toplumun bilgili ve bilinçli bireyler olarak yetişeceğine inanıyorum. Bir başka bilimsel söyleşide buluşmak ve görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

YORUMLAR

    Bu yazıya henüz yorum eklenmedi.

Köşe Yazısını Yorumla

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.İşaretli alanların doldurulması zorunludur. *


Tartışma Başlat