Akılcı İlaç Kullanımı anlatıldı
Akılcı İlaç Kullanımı anlatıldı

Tokat 41. Ecza Odası Başkanlığı’nda 02 Nisan Cumartesi günü bir etkinlik vardı. Eczanelerde çalışan personellere Akılcı İlaç Kullanımı ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı üzerine eğitim verildi.

            “Odamız tarafından 10.00 – 12.30 saatleri arası Odamız toplantı salonunda Eczane Personellerimize yönelik “Akılcı İlaç Kullanımı” ve “Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi” Konularında Eğitim Toplantısı gerçekleştirilmiştir.” denilen bilgilendirmede, Oda Başkanı Ecz. Ahmet Dutoğlu başta olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ile eczanelerde çalışan personel hazır bulundu. Eğitimleri veren isimler Eczacı Emrah Karabulut ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün doktorları oldu.

Neden Akılcı İlaç Kullanımı?

            Eczacı Emrah Karabulut tarafından verilen söz konusu eğitimde akılcı ilaç kullanımı üzerine eğitim verilmesinin nedenine yönelik şu izahatlar yapıldı:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir insanlık hakkı olarak sağlık ve sağlığa erişmekte eşitlik ilkesinden hareketle, ilaca erişebilirliğin uzun vadeli ilaç politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Daha geniş bir çerçeveden bakıldığında bu konu tüm sağlık politikasının bir parçası  olarak değerlendirilmiştir.

Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır. Bu etkiler arasında hastalık ve ölüm oranlarında artış olması,  ilaçların yan etki riskinin artması, kaynakların yanlış tüketilmesiyle sonuçta temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması, acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak, tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması sayılabilir. Bu nedenlerden dolayı dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda dünyada “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK)” çalışmaları başlatılmıştır.

1985 yılında Nairobi’de yapılan DSÖ toplantısı AİK çalışmaları için başlangıç sayılmaktadır. AİK, DSÖ tarafından; kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ve kolayca ulaşabilmeleri olarak tanımlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, ilaçların % 50′sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmaktadır. Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanamamaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, advers olay görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur.

Bir endikasyon için uygun ilaç, etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet kriterleri dikkate alınmışsa akılcı olarak seçilebilir.

 

Akılcı İlaç Kullanımının sağlanması konusunda farkındalığın oluşturulması ve toplum bilincinin artırılmasında hekim, eczacı,  hemşire, diğer sağlık personeli, hasta/ hasta yakını, sektör, düzenleyici otorite, meslek örgütleri ve diğer (Medya, Akademi vb.) gruplar sorumluluk sahibi taraflar olarak sayılabilir.”