Çocuklara gelişim programı
Çocuklara gelişim programı

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün ÇPGD kapsamında yaptığı eğitime dair bilgi paylaşıldı. Müdürlüğünün paylaşımı şöyle oldu:

“İnsanın yaşam boyu bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı, beyninin gelişimiyle yakından ilişkilidir. Beyin gelişimi büyük oranda yaşamın ilk yıllarında özellikle de anne karnında ve doğumdan sonraki ilk beş yılda oluşur. İnsanın yaşam boyu kullanacağı becerileri, öğrenme kapasitesi, çevre ile ilişki yetenekleri ve kişiliği de beyin gelişimi ile birlikte büyük ölçüde bu yıllarda gelişir. Beynin hızla geliştiği gebelik ve 0-6 yaş döneminde ülkemizde anne ve çocukla düzenli ilişkisi olan tek yaygın yapılanma birinci basamak sağlık hizmetleri yapılanmasıdır. Birinci basamak çalışmalarında gebe ve çocuklara yönelik koruyucu hizmetlerin en önemli unsuru düzenli gebe ve çocuk izlemleridir.

 

Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programının (ÇPGD) amacı; çocuğun psikososyal gelişimini destekleme yöntemlerini birinci basamak sağlık hizmetleri içine entegre ederek gelişimin en hızlı olduğu gebelik ve 0-6 yaş döneminde çocuğun gelişimini desteklemeyi, gelişimi etkileyebilecek risk etmenlerini erken belirleyip erken müdahale etmeyi amaçlamaktadır. Bu Kapsamda 14-15-16-28-29-30-31 Mart 2016 tarihlerinde Müdürlüğümüz eğitim salonunda 62 aile hekimi ve 54 aile sağlığı elemanına Dr. Duygu TÜRK, Dr. Fatma Betül AYALAN, Uzm. Dr. Özkan YAŞAYANCAN, Ebe Seyhan ÖZELCE, Sağlık Memuru Nurettin DURAKBAŞI, Hemşire Sevilay ERDEM, Hemşire Zülfiye ATEŞ ve Sosyal Hizmet Uzmanı Hüseyin GÜL’den oluşan eğitim ekibiyle ÇPGD eğitimi düzenlenmiştir.”