Tokat Tabip Odası’nda genel kurul yapıldı
Tokat Tabip Odası’nda genel kurul yapıldı

Tek liste geleneğinin devam ettiği Tokat Tabip Odası Genel Kurulunda hekimlerin tek çatı altında toplanması gerekliliği vurgusu yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Genel Kurul, Tabip Odası Başkanı Dr. Bilal Durmaz’ın Yönetim Kurulu adına açılış konuşması ile devam etti. Daha sonra Divan Kurulu seçimine geçildi. Divan Kurulu Başkanlığına Dr. Erol Yıldırım, Kâtip Üyeliklere ise Dr. Eyüp Genç ve Dr. Yunus Emre Bulut seçildi.

Başkan Dr. Bilal Durmaz’ın Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Bilânço ve Gelir Tablosu’nu Genel Kurul’a sunması ve oybirliği ile kabul edilmesinden sonra Yönetim Kurulu, Büyük Kongre Delegeleri, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu adaylarının ve yedeklerinin tespitine geçildi.

Genel Kurul’da hekimleri temsil ettiği iddia edilen platformlar bulunduğu, fakat hekimleri tek çatı altında toplanması gerekliliği, bu çatının da Tabip Odası olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca hekimlerin haklarını savunan, dertleriyle dertlenen bir Türk Tabipleri Birliği’ne duyulan özlem dile getirildi.

Tek liste olarak gidilen seçim 08.05.2016 Pazar günü gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucu Tokat Tabip odası yetkili organları aşağıdaki gibi şekillendi:

Yönetim Kurulu

Dr. Bilal Durmaz

Dr. Yunus Emre Bulut

Dr. Şehadet Özden

Dr. İlker Kaya

Dr. Fatih Sercan Dere

Onur Kurulu

Dr. Erol Yıldırım

Dr. Hasip Sapçı

Dr. Ramazan Tetikçok

Dr. Şaban Dönmezoğlu

Dr. Fatih Şua Tapar

Denetleme Kurulu

Dr. Dursun Bulut

Dr. Gülcan ŞAHİN

Dr. Eyüp Genç

TTB Büyük Kongre Delegeleri

Dr. Yunus Emre Bulut

Dr. Mete Bayburtlu

Dr. Fatih Batan

Dr. Kadir Demir

 

Dr. Fatih Sercan Dere