GÜNDÖNDÜ İLE SARMAŞIK..
GÜNDÖNDÜ İLE SARMAŞIK..

Sahiplenici sevgi, bireysel özgürlüğün engellenmesi üzerine kısa, naif bir öykü.. Sevenler birbirlerine karşı bu hatayı niye bu kadar çok yaparlar hiç anlayamamışımdır..

Bir varmış bir yokmuş.
Bahçenin birinde güneşe sevdalı bir Gündöndü yaşarmış. Onun dibinde de gündöndüye sevdalı bir sarmaşık. Gündöndünün gövdesine sımsıkı sarılır. Yüzünü ona dönsün onu sevsin diye umutla beklermiş. Gündöndü ise her sabah güneş doğduğunda yüzünü sevda ile göğe çevirip hayran hayran güneşi seyredermiş. Sarmaşıkcık çaresiz daha bir sıkı sarılırmış gündöndüye. Ama nafile, gün döndünün aklı güneşte. Akşam olup da güneş battığında, sevdiğini yitiren gündöndü boynunu büker içine kapanır kalırmış üzüntüden. Sarmaşık daha sıkı daha sıkı yapışırmış o zaman. Gel gelelim sabah olduğunda gündöndünün yüzünü kendisine çevirmeyeceğini, güneşle gündöndünün arasına giremeyeceğini bir daha anlamış. Ama bir sabah minik sarmaşık uyanınca ne görsün İlk defa sevgili gündöndüsünün yüzü güneşe değil kendine dönük. Sevinçten az kalsın çığlık atacakmış ki, gündöndünün öldüğünü anlamış. Çünkü sarmaşık sevdiğinin yüzünü kendisine çevirmek için onun gövdesine sarıldıkça, yavaş yavaş onu boğduğunu öldürdüğünü hiç fark etmemiş. Gündöndü ölünce sarmaşığın sarılacağı bir şey kalmamış. Zamanla o da sararıp solmuş.
Sonra çiftçinin biri gelmiş ikisini de bir kenara koparıp gitmiş..

**

ERKEĞE MİNNETİ YOK…

Doğadaki en sevimsiz, ürkütücü, tehlikeli hayvanlar arasında başa güreşen Komodo Ejderi denen bu dev kertenkele’nin akla zarar bir özelliği daha vardır. Komodo ejderi döllenmeden üreyebilen en büyük kara hayvanıdır. Kısaca anlatırsak:

Memelilerin tersine bunlarda iki farklı kromozoma sahip olan erkek değil dişi cinsdir. (Erkek için ZZ dişi için ZW) Dişinin ZW yumurtalarının ucunda ikinci bir mini yumurta eklidir. Bu yumurtada genetik bilgilerin tamamının kopyası bulunur ve spermin yokluğunda bu mini hücre içeri alınır, yumurtayı döller ve bir ZZ hücresi ortaya çıkar. Bu işlemde sadece erkek yavru doğabilir.. Yani bir adaya üç beş dişi komodo bırakırsanız kısa sürede size koca bir sürü yapabilirler. Kerameti kendinden menkul bu garabet hayvanın soyu da bu yüzden tükenmedi belki de.. Neyse ki sadece Endonezya’ya bağlı üç adada yaşıyorlar.. (John Lloyd ve John Mitchinson kitabından)

 

Döllenmesiz üreme / Partenogenez hakkında ansiklopedik bilgi için:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Partenogenez