Süreç takibi
Süreç takibi

Bir olayın öncesi, anı ve sonrasını hesaba katarak takibi gerekir. İşte bizler fırsatı bulduğumuzda geçmişi, bugünü not ederek geleceğe izler bırakırız. Birebir yaşanmışlıklar daha tesirli oluyor. Hele de adli bir vaka olduğunda, konunun her kesimine ulaşabiliyor olmak, konuya vakıf oldukça, insana yaklaşımı, olayı değerlendirişi öğrenebildikçe sürecin nasıl ilerlediğini de anlayabiliyoruz. Her olayın kendi mecrasında, dosyasında kendine özel yanları, akışı olabiliyor elbet. İşte tüm bunları halis bir niyetle, vicdanla, adaletin tecellisi için takip edebilmeyi faydalı görüyoruz. Fikri takibe devam inşallah. Kalın sağlıcakla…