Durmaz, Öğretmen Okullarının kuruluş yıldönümünü kutladı
Durmaz, Öğretmen Okullarının kuruluş yıldönümünü kutladı

Durmaz, Öğretmen Okullarının kuruluş yıldönümünü kutladı

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, öğretmen okullarının kuruluşunun 169. yılını kutlayan açıklama yaptı. 

Kendisi de okul mezunu olan Kadim Durmaz, açıklamasında, öğretmen okullarının çağdaşlaşma ve aydınlanma hamlesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Bir ülkenin geleceğinin gerçek mimarları, öğretmenlerdir. Öğretmen bir muma benzer, kendisi erir ama etrafını aydınlatmaya devam eder” ifadelerini kullandı.

16 Mart 1848 tarihinde temeli atılan "Darülmuallimin" adındaki ilk öğretmen okulunun açılmasının ardından öğretmen yetiştirme sürecinin önemli aşamalardan geçtiğini ifade eden Durmaz, “Eğitim tarihimizin önemli bir mihenk taşı olan öğretmen okullarının bugüne taşıdığı değerler hala güncelliğini korumaktadır. Bir taraftan Köy enstitüleri diğer yandan öğretmen okullarının varlığı ülkemizde gerçek bir aydınlanma dalgası başlatmış, Cumhuriyetin aydınlık yüzlerini yetiştirecek nesiller bu okullardan yetiştirilmiştir. Öğretmen okulları deneyimi bugünün eğitim sorunlarına çözüm üretme açısından rehber niteliğindedir” dedi.

Cumhuriyetin, eğitim ve öğretime büyük önem verdiğini belirten Durmaz,  bu anlamda büyük atılımlar gerçekleştiğini belirterek, “Kuşkusuz öğretmen okullarının bu çağdaşlaşma ve aydınlanma hamlesinde tartışmaz bir yeri vardır. Bir ülkenin geleceğinin gerçek mimarları, öğretmenlerdir. Dolayısıyla bir ülkedeki öğretmen kalitesi, öğretmenlerin yetişme koşulları ve öğretmenlerin refah ve mutluluğu aslında o ülkenin eğitim kalitesinin de somut bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bir ülkenin kalkınması, aydınlanması, çağdaşlaşması, toplumdaki huzur, barış ve güvenliğin sağlanması, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara doğru ve etkili biçimde aktarılabilmesi doğrudan doğruya öğretmenlerimize bağlıdır” ifadelerini kullandı.

 

Öğretmenlerin sorumluluğunu yerine getirebilmesi için öğretmenlik mesleğinin hak ettiği saygınlığa bir an önce kavuşturulması gerektiğini belirten Durmaz, “Genç kuşakların niteliği doğrudan onları yetiştiren öğretmenlerin niteliği ile özdeş olmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucu Önderi Mustafa Kemal Atatürk; "Öğretmenler, sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır", "Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir." sözleri ile öğretmenlik mesleğinin bu önemini vurgulamış, öğretmenlerin ağır bir sorumluluğu olduğunu ifade etmiştir. Bir kez daha şahsımı ve bu ülkeye hizmet vermiş binlerce Cumhuriyet sevdalısı öğretmeni yetiştiren öğretmen okullarının kuruluşunu kutlar, tüm öğretmen okulu geleneğini yaşatanlara saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.