Sessiz çoğunluk…
Sessiz çoğunluk…

Tokat'ın tanıtımı diyoruz ya; çok çalışmamız gerektiği aşikar. Tabana yayılmalı bir heves. Tabandan tavana dek bir sinerji oluşmalı. Tokat'taki sessiz çoğunluğun sesini çıkarmasını, çıkan bu sesi duyurmayı, dikkate aldırmayı başardığımızda daha ileriye gittiğimizi de görmek mümkün olacaktır... Onun için yılmadan, yorulmadan, sıkılmadan heveslice devam inşallah.