Vebal meselesi
Vebal meselesi

Şehirdeki gelişmelerden haberdar oluyoruz ve kamuoyuna haberleri yayıyoruz. Elçi misali, köprü misali olanı olduğu gibi aktarıyoruz. Bir sorumluluk sahibiyiz elbet. Kamu yararını önceleyenlerdeniz. Mesleğin sorumluluğunu vebal olarak da görebiliriz. Mesleğimizin vebali altında kalmaktan da korkarız. Göreceli durumlar olabiliyor. Birine göre doğru olan diğerine göre yanlış görülebiliyor. Bizler için daha farklı olabiliyor. Hal böyleyken ortak paydada, kamusal konularda vebal altında kalmamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Tabi bu vebal bir bizim için geçerli değil… Herkes için geçerli… Kalın sağlıcakla…