Az ama iyotlu  tuz kullanalım
Az ama iyotlu tuz kullanalım

Halk Sağlığı Müdürü Zülfüoğulları İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftasında açıklamalarda bulundu

Az ama iyotlu

tuz kullanalım

Dr. Cihat Zülfüoğulları iyot eksikliğinin önlenebilir zeka geriliğinin en önde gelen nedenlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Az ama iyotlu tuz kullanalım" ifadesini kullandı.

            1-7 Haziran İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası dolayısıyla yazılı yaptığı açıklamada çocukların, bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en kırılgan grubunu da oluşturduğuna işaret etti. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulmasının ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşıdığını belirterek, Türkiye'de bu amaçla çocukların beslenmesine yönelik birçok koruyucu ve geliştirici etkinlik yürütüldüğünü aktardı.

            Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, anne ve çocuk ölümlerine yol açabilen sağlık problemlerinin çözümüne ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik çeşitli çalışmaların  yürütüldüğünü ifade eden Zülfüoğulları, bu çalışmalardan birinin de ülkemiz için önemli bir halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliği hastalıkları ve bu hastalıkların yol açtığı sağlık problemlerinin önlenmesi olduğunu aktardı.

            İyot eksikliğinin önlenebilir zeka geriliğinin en önde gelen nedenlerinden birisi olduğunu ve kişiyi anne karnından başlayarak tüm yaşamı boyunca olumsuz olarak etkileyen hastalıklar bütünü olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

            "İyot yetersizliğinin en olumsuz ve yıkıcı etkilerinin gözlendiği risk grupları; doğurganlık çağdaki kadınlar, gebeler, bebekler ve çocuklardır. Bebek ve çocuklarda; büyüme ve gelişme geriliği, zeka düzeyinin akranlarına göre en az 13.5 puan daha düşük olması, öğrenme yeteneği ve okul başarısında azalma, gebelerde düşük ve ölü doğum riskinde artma ve her yaşta guatr iyot yetersizliğin oluşturduğu önemli sağlık problemlerinden sadece birkaçı.

            Önemli bir halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesine yönelik olarak, 1994 yılından beri “İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı” yürütülmektedir. 1998 yılında hazırlanan tuz tebliği ile tüm sofra tuzlarının iyot ile zenginleştirilmesi sağlanmıştır. 2013/48 Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği son yayınlanan tebliğdir. Bu tebliğe göre sofra tuzu: Doğrudan son tüketiciye sunulan, ince öğütülmüş, iyotla zenginleştirilmiş, rafine edilmiş veya edilmemiş işlenmiş tuzu tanımlamaktadır. Sofra tuzuna 25-40 mg/kg oranında potasyum iyodat katılması zorunludur. İyot için belirlenmiş üst limit + 3 mg/kg farklılık gösterebilir ve iyot tüketmemesi gereken kişiler için iyotsuz sofra tuzu üretimi yapılabilir tebliğde yer almaktadır."

            Eğitim, bilgilendirme, bilinçlendirme, izleme ve denetimlerle iyotlu tuz kullanımında artış görüldüğünü bildiren Zülfüoğulları, açıklamasını şöyle sürdürdü:

            1995 yılında yapılan çalışmada iyotlu tuz kullanım oranı 18,2 iken 2008 yılında yapılan Türkiye Nüfus Sağlık Araştırmasında bu oran 85,4’e yükselmiştir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen “Türkiye’de 20 il’de okul çağı çocuklarının iyot durumu ve guatr prevalansı, 1997-1999, 2002-2003 ve 2007” araştırmasına göre 2002 yılında 75mcg/lt olan idrar median iyot düzeyi, 2007 yılında 130mcg/lt’yeyükselmiştir.

 

İyodun önemini topluma daha çarpıcı ve etkili yöntemlerle aktarmak, ülkemizde iyotlu tuz kullanımını tüm topluma yaygınlaştırmak, toplum bilinci oluşturmak ve 81 il bazında konuyu gündeme getirmek amacı ile Haziran ayının ilk haftası (1-7 Haziran) İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası olarak belirlenmiştir. Hafta boyunca tüm illerimizde halka yönelik çeşitli etkinliklerle halkımıza bilgilendirme ve farkındalık ile konunun önemi aktarılmaktadır. Bu çalışmalarla iyotlu tuz kullanımında elde edilen başarının devam etmesi amaçlanmaktadır. Az ama iyotlu tuz kullanalım.