Yapılandırmada son gün 30 Haziran
Yapılandırmada son gün 30 Haziran

7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması için başvurular başladı

Yapılandırmada son gün 30 Haziran

Defterdar Musa Avcu 7020 sayılı kanun kapsamında, 31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin vergi, trafik, nüfus, seçim, öğrenim ve katkı kredisi, ceza ve ecrimisil gibi borçların yapılandırılmasında son günün 30 Haziran olduğunu ifade etti.

            Avcu, yaptığı açıklamada 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunun 27 Mayıs 2017'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

            7020 Sayılı Kanun ile bazı kamu alacaklarına ilişkin getirilen yeniden yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenlerin, 30 Haziran'a kadar borçlu bulundukları kurumlara müracaat etmeleri gerektiğini hatırlatan Avcu, yeni yapılandırma kanunuyla vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"BORÇLAR TAKSİTLER HALİNDE ÖDENEBİLECEK

            Toplumun her kesimine hitap eden kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır.

            Başkanlık/Defterdarlık olarak tüm personelimiz ile kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz.

Yeni yapılandırma kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor.

-Vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri Yİ-ÜFE oranında, yani üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor.

-Kanundan yararlanan vatandaşlarımız yıllık yüzde 16.80 oranında gecikme zammı ödemek yerine yıllık yüzde 3-4 gibi düşük oranda bir tutar ödeyecek.

-Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Yarısını tahsil ediyor, yarısından vazgeçiyoruz.

-Borcun peşin ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılıyor ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısından vazgeçiliyor.

-Borçların 36 aya varan sürelerde ödenmesi mümkün.

-Taksitlerde bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uyguluyor.

BORCU YOKTUR BELGESİ ALINABİLECEK

-Yapılandırma devam ettiği sürece;

            -Borcu yoktur belgesi alınabilecek.

            -Araçların fenni muayeneleri yaptırılabilecek.

            Vatandaşlarımız yeni yapılandırma kanunu sayesinde geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyerek ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek.

            31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre ödenebilecek.

            Ancak, önceki yapılandırma yasası olan 6736 sayılı kanun hükümlerine göre yapılandırılmış borçlar yeni yapılandırma kanunu kapsamına alınmamıştır.

            Önceki yasa çerçevesinde borcunu yapılandıran vatandaşlarımızın, 1 Temmuz 2016-31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise borçları için yeni yapılandırma kanunundan yararlanabileceklerdir.

 

            Ayrıca çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçiş nedeniyle kesilen cezalar da kanun kapsamında yapılandırılabilecek."