“Kimse önümüze takoz olmasın”
“Kimse önümüze takoz olmasın”

Tüm İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Murad Şahin önceki gün bir basın açıklamasında bulundu ve 30 Haziran 2017 tarihinde Planlı Tip İmar Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasıyla yerine yeni İmar Yönetmeliğinin getirilmesinin inşaat sektörünü krize sürükleyeceğini belirtti.

            İMKON Federasyonunun Türkiye genelindeki bağlı dernekler aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmek üzere yaptığı açıklamada “30 Haziran’da yeni imar kanununda gerekli düzeltmeler yapılmazsa kentsel dönüşüm dönüşemez” mesajı verildi ve yeni imar kanununun yıl sonuna kadar uzatılması istendi.

            Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Haseki’den beklentilerin gündeme getirildiği açıklamanın metni şöyle oldu:

            “30 Haziran'dan sonra yürürlüğe girecek yeni kanunla dublekslerin ve bina çıkma paylanın yasaklanacağı, mevcut yönetmeliğin ertelenmediği veya düzeltilmediği takdirde bu alanlardan elde edilecek müktesebat hak kazanımının sıfırlanacağı, bunun da kentsel dönüşümü ciddi manada sekteye uğratacağı aşikardır.

YENI KANUNDA İMAR RANTÇISIYLA MEVCUT HAK KAZANIMLARINI AYIRMAK GEREK!

İnşaat sektörü, kış sezonundan çıktığında 16 Nisan referandumunu bekledi. Referandumdan sonra hızla hareketlendi fakat 30 Haziran'a kadar olan sürede ruhsatlarını yetiştiremedi. Sektörün mevsim itibariyle açıldığı bu dönemde demir krizinden sonra Planlı Tip İmar Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 30 Haziran itibari ile yürürlükten kalkışı yeni İmar Yönetmeliğinin uygulanması ile sektör adeta krize sürüklenecektir. Özellikle parsel bazlı dönüşümlerin olduğu başta İstanbul ve İzmir olmak üzere Tokat’la birlikte birçok önemli kentlerdeki kentsel dönüşümü çok olumsuz etkileyecektir. Çünkü dönüşümde ekstra yeni imar artışları olmadığından müteahhit ile vatandaş biraz para ile kottan ve dublekslerden çıkan payları müteahhitlere vererek, binaları kentsel dönüşüm adı altında yenileyebiliyordu. Bu durum kanun çıkarsa, maalesef bu şekilde devam edemeyecektir. Yani dönüşüm duracaktır.’’

YENİ İMAR KANUNU ŞİKAYET EDİLEN İMAR RANTINI, YETERİNCE KONTOL ALTINA ALMIYOR

30 Haziran’dan sonra mevcut yönetmelik ertelenmediği takdirde dublekslerden ve çıkmalardan müktesebat haklar sıfırlanacak. Dublekslerde kullanılan metrekareler, inşaatın ana metrekaresinden gideceğinden dolayı inşaat alanı küçülecektir. İMKON ve Derneğimiz olarak; mevcut sistemde ortak alanları çok abartılı kullanarak bu konuyu suistimal edenlerin yeni imar mevzuatıyla sınırlarının çizilmesine katıldıklarını, fakat bunu yaparken kentsel dönüşümü ve küçük orta ölçekli yapıların kazanımını engellememek gerektiği düşüncesindeyiz. Mevcut durumun daha çok plan notlarından ve ortak alanları abartılı kullanılarak daha sonra özel mülklere katılarak suistimalden kaynaklandığını, buna izin veren Belediyelerin bu konuda açık, net yasalarla sınırlandırılmaları gerektiğini, bu tür suistimallere kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini, bu duruma bizlerin de karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

 

Sektör artık çalışmak istiyor. Zamansız ve alt yapısız yasalarla lütfen önümüzde kimse takoz olmasın.”