Teşekküre karşı teşekkür...
Teşekküre karşı teşekkür...

Gün oluyor bir TEŞEKKÜR onlarca günün yorgunluğunu gideriyor, emeğinin manevi karşılığı oluyor. Tokat Defterdarı Musa Avcu'nun 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 2017 Mayıs Ayında yapılan taksit hatırlatma kampanyasına yaptığımız katkıları için Tokat Gazetemize TEŞEKKÜR BELGESİ takdimi oldu. Gelir Müdürü Ümit Kökdemir, Vergi Daire Müdür Vekili Murat İblikçi ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Defterdar Musa Avcu, belgeyi Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Sezai Kaymak'a takdim etti. Teşekküre karşı bir teşekkür de bizden olsun.