Sanayi esnafı mağdur edilmeyecek
Sanayi esnafı mağdur edilmeyecek

Tokat'a yapılacak yeni sanayi sitesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Sanayi esnafı mağdur edilmeyecek

Vali Dr. Ömer Toraman Tokat'ta yapılacak yeni sanayi sitesinin çeşitli sosyal donatılarıyla birlikte daha modern olacağını söyledi.  Yapılacak sanayi sitelerinde inşaat maliyetinin tamamının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kredilendirileceğini aktaran Vali Toraman, "Modern sanayi sitelerinin emlak vergisinden muaf olması esası getirildi. Ayrıca gayrımenkul  tevhid ve iflas harcından muaf hale getirildi. Mülk sahibi esnafımız kesinlikle mağdur edilmeyecek ama ihtiyaç sahibi esnafımız da modern bir sanayi sitesine kavuşmuş olacak." dedi.

            Vali Dr. Ömer Toraman Tokat'ta yapılacak yeni sanayi sitesiyle ilgili yürütülen çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Toraman, Tokat'taki yeni sanayi sitesinde Bilim ve Sanayi Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmaların belirli bir seviyeye ulaştığını aktardı.

            İlimizdeki sanayi sitesinin 1970'li yıllarda ve o zamanın şartlarına göre 20, 40, 60 metrekarelik dükkanlardan oluşacak şekilde inşa edildiğini anımsatan Vali Toraman, "Geçen zaman içerisinde bu sanayi sitesi ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiş. Nitekim birçok iş yeri birden fazla dükkan alarak büyümeye çalışmış. Bu mevcut sanayi sitesinin yetersiz olduğunun göstergesi. Mevcut işletme ölçeği buraya dar geliyor. Buradan hareketle gerek kalkınma planında gerek hükümetimizin programında ve son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla oluşturulan 180 günlük eylem planında Tokat'taki sanayi sitesi gibi şehir merkezine sıkışmış ihtiyacı görmeyen sanayi sitelerinin şehir dışına daha uygun alanlara taşınması yer almış. Bilim ve sanayi bakanlığının yaptığı ön tespit çalışmalarında 9 vilayette taşınmasının uygun olacağı 10 sanayi sitesi tespit edilmiş. Tokat sanayi sitesi de bunların arasında yer alıyor." diye konuştu.

            Geçtiğimiz hafta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'la konunun tarafları olan illerin valileri, belediye başkanları ve kooperatif başkanlarıyla toplantı yapılıp görüş alışverişinde bulunulduğunu aktaran Vali Toraman, "Bunun Tokat sanayisi için bir fırsat olduğunu değerlendiriyoruz. Mevcut sanayi sitesinin taşınmasına müteakiben oluşacak alan sanayi sitesindeki mülk sahiplerini de herhangi bir şekilde mağduriyetine yol açmadan onların da menfaatleri doğrultusunda belediyemizce yapılacak imar planı tadilatlarıyla, Tokat şehrinin ihtiyaçlarını şehirciliğin gereklerine uygun olarak bir planlamaya tabi tutulacak." dedi.

            Mevcut sanayi sitesinde kiracı olarak bulunan iş yeri sahiplerinin kendi mülkü olacak şekilde iş yerlerine sahip olma imkanına sahip olacaklarını aktaran Vali Toraman, ayrıca sanayi sitesinin dışındaki sanayicilerin de kendi iş yerine kavuşma imkanına sahip olabileceklerini kaydetti.

YENİ SANAYİ SİTESİ DAHA MODERN OLACAK

            Vali Toraman, yeni sanayi sitesinin öncekine göre daha modern olacağını belirterek, "Günün şartlarına uygun bir sanayi sitesi olması gerekiyor. En başta iş yerlerinin ölçeklerinin büyümesi; 100, 200, 300 metrekare gibi sanayicimizin ihtiyaç duyduğu büyüklüklerde olması gerekiyor. İlave olarak sosyal donatıların, esnafımızın ihtiyacını karşılayacak sosyal mekanların olması gerekiyor. Bir de çevreye duyarlı sanayi sitesi olması gerekiyor. Bu çerçevede Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız modern sanayi sitelerinin inşası için gereken her türkü teknik ve idari desteği sağlıyor." şeklinde konuştu.

SANAYİ SİTELERİ İÇİN YENİ İYİLEŞTİRMELER

            Yeni yapılacak yeni sanayi siteleri için 01 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı kanunla getirilen bir dizi iyileştirmeler olduğunu ifade eden Vali Torman, şöyle devam etti:

            "Hali hazırda sanayi sitelerinin teşviklendirilmesinde kooperatiflerin inşaat maliyetlerinin yüzde 70’i kredilendirilirken yeni yapılacak sanayi sitelerinde bu inşaat maliyetinin tamamı Bakanlığımız tarafından kredilendirilecek. Ayrıca bu kredinin kapsamı içerisine yalnızca işyerlerinin yapımı değil, idari ve sosyal tesislerin yapımı, arsa bedelleri, mülkiyet edinme masrafları ve mimarlık-mühendislik hizmetleri gibi muhtelif masraf kalemleri de kredilendirilebilir hale geldi. Dolayısıyla bakanlığımız bu alanlarda da sanayici esnafımızı desteklemiş olacak.

            Bazı iyileştirmeye dönük adımlar atıldı. Modern sanayi sitelerinin emlak vergisinden muaf olması esası getirildi. Ayrıca gayrımenkul  tevhid ve iflas harcından muaf hale getirildi. Bir de yapı denetim hizmet bedelinin yeni yapılacak sanayi sitelerinde yüzde 75 indirimli tahsis edilmesi esas getirildi. Dolayısıyla bütün bunlar sanayi esnafının lehine düzenlemeler. Bu manada da ülkemizde sanayinin teşviki paketi kapsamında yapılan yasal düzenlemelerdir. İnşallah yeni yapılacak sanayi sitesi en başta esnafımıza, sanayicimize hayırlı olacaktır. Bunun için daha önce bir yer tespiti yapılmış. Bakanlığımızca yapılan ön incelemede  uygun görülmüş. Buna ilişkin olarak Tarım Bakanlığımız alanın mera vasfından çıkarılması için sayın Bakanımız öncülüğünde destek vermiş. Yeşilırmak hattına komşu olduğu için sayın Orman ve Su İşleri Bakanımız, Devlet ve Su işleri Genel Müdürümüz destek vermiş. Şimdi de Maliye Bakanlığımız, buraların amacına uygun olarak değerlendirilmesi için satışına ilişkin işlemleri yürütecek. Belediyemiz de bahse konu alanı ticari alan içerisine almış. Sanayi alanı olarak imar tadilatı çalışmasını devam ettiriyor. Tüm bunlar bittikten sonra da inşallah yeni kurulan kooperatifimiz burada, Bilim ve Sanayi Bakanlığımızın sağlamış olduğu son çıkan kanuna göre imkanlardan istifade ederek faaliyetine başlayacak. Ümit ediyoruz 2018 yılı yatırım programına girmesi halinde kısa sürede inşaatı tamamlanıp esnafımıza teslim edilecek.

            Tüm bu süreçlerin takibinde ilimizin değerli milletvekilleri her aşamasında büyük gayret sarf etmişler. Bu vesileyle onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Bakanlığımızın temsilcileri, belediyemiz ve kooperatif temsilcilerimize de teşekkür ediyoruz. Bu arada halı hazırda sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnafımızın daha detaylı bilgilendirilmesi için önümüzdeki günlerde Bilim ve Sanayi Bakanlığımızdan bir heyet gelerek toplantı icra edecek. Mülk sahibi esnafımız kesinlikle mağdur edilmeyecek ama ihtiyaç sahibi esnafımız da modern bir sanayi sitesine kavuşmuş olacak.”

 

            Toplantıya Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Küsbeci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji l Müdürü Halil İbrahim Yüksel, Sanayi Kooperatif Başkanı Fehmi Çankaya ve yeni kurulan Sanayi Kooperatifi Başkanı Altan Çelik ve yetkililer katıldı.