MÜSTEMLEKE TİPİ KALKINMA - 3
MÜSTEMLEKE TİPİ KALKINMA - 3

Bu bölümde müstemleke tipi kalkınmaya örnek teşkil edebilecek bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Son yıllarda yapılan yolların, hızlı tren hatlarının, doğalgaz ve petrol boru hatlarının güzergâh seçiminde kriterimiz ne idi ve kimler nasıl neye göre karar verdi. Bu sorunun cevabını Avrupa Birliği Bakanlığının internet sitesinden aldığım birkaç cümleyi naklederek cevabi okuyucuya bırakıyorum. “Ülkemizde yapılan kara, deniz ve havayollarındaki çalışmaların bir amacı da Trans –Avrupa başlığında belirtilen (enerji ve telekomnasyon dahil ) AB içerisinde ve AB ile komşu ülkeler arasında kişilerin, malların ve hizmetlerin serbestçe dolaşımını sağlamak amaçlıdır. Bu maksatla Trans-Avrupa Ağları (TEN-T) ile Ten – ulaştırma ağlarının entegrasyonunu sağlamak amaçlı olarak Karadeniz, Asya, Ota doğu ve Akdeniz bölgeleri ile Avrupa Birliği arasındaki gerekli ulaştırma bağlantılarının sağlanması esas alınmıştır. Bu çerçevede ilgili AB mevzuatı ile uyumlu ulaştırma Altyapı ihtiyaçları değerlendirme çalışması yapılmış olup, bu kapsamda öncelikli olarak Ankara - İstanbul hızlı tren projesi, Irmak- Karabük- Zonguldak demiryolu yenilemesi programa alınıp AB ye sunulmuştur. Ayrıca AB nin enerji ihtiyacını karşılamak için Güney Gaz koridoru olan Türkiye-Yunanistan, Bakü- Tiflis- Ceyhan, Kerkük- Yumurtalık boru hattını hayata geçirmiş,  Nabucco  West, Tanap, Bakü Tiflis- Erzurum ve Samsun- Ceyhan petrol boru hattı projeleri de hızla yürütülmektedir. Diğer taraftan Halkalı- Kapıkule-  ve Kapıkule-Halkalı-Ankara- Sivas-Kars demiryolu üzerinde de mutabakata varılmıştır.”  Bu ifadelerden yola çıkarak, yukarda belirtilen yatırımların ve güzergâhlarının seçiminde tıpkı MÜSTEMLEKE tipi kalkınmada olduğu gibi Milli çıkarlarımızın değil, AB nın çıkarlarının dikkate alındığı düşünmek zor değil.  Çünkü ifadeler yoruma yer bırakmayacak kadar açık ve net. Bu vesileyle okuyucuların Ülkemiz üzerinden geçen veya geçmesi planlanan kaç tene doğalgaz ve petrol buru hattının olduğunu (Güney Akım hattı, Mavi Akım hattı,Tanap hattı, Nabucco hattı, Kuzey Irak hattı, İran hattı ve olası İsrail hattı vs..) bu hatların kimler tarafından kaça hangi şartlarda yapıldığını araştırmalarını ve düşünmelerini tavsiye ederim. Bu sözlerim ve düşüncelerim bazı kardeşlerimize abartılı veya sırf muhalefet maksatlı gelebilir. Asla, böyle bir amacımın olmadığının bilinmesini özellikle belirtmek isterim. Zira bunları bilmez ve dile getirmez isek, niyetimiz akıbetimizi değiştirmeye yetmeyebilir. Şu son günlerde doların yapay ateşini düşürmek için sarf edilen en yüksek seviyedeki gayretlerin, dolar etrafında sürdürülen spekülasyonlar ve ülkemizde cirit atan yabancı sermayenin oyunlarını bozmaya yetmediğini hep beraber görüyor olmamız bile ipin ucu kimin elinde sorusunu sordurmuyor mu? Hiçbir kimsenin, hiçbir sebeple,” bu olanları Milli çıkarlarımız açısından değerlendirmeye gerek yok, ekonominin küresel kaideleri vardır ve bu kaidelere uymak zorunludur” aldatmacasına sığınmamalıdır. Konuyla ilgili gördüğüm bir çelişkiyi de paylaşma istiyorum. Ulaştırma, denizcilik ve Haberleşme eski bakanı ve şimdiki Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın 3. Köprü hakkında 14/11/2013 tarihli açıklamasında “köprü ve yolların tamamının maliyeti 5 milyar TL olup, en fazla 2 yılda kendini amorti ediyor” Köprü yap-işlet –devret usulü ile yaptırıldığına ve yapımdan sonra 7 yıl yapımcı tarafından işletileceğine göre şu sorunun cevabını kim nasıl verecektir. Bu köprü 2 yılda kendini amorti ettiğine göre 2 yılda 5 milyar, 7 yılda 17,5 milyar TL gelir elde edilecek demektir. Yani 2 yılda 5 milyarlık yatırım yap, 7 yılda 17,5 milyar TL gelir elde et. Yok böyle bir ticaret. Umarım Sayın Binali Yıldırım'ın ifadeleri yanlıştır. Eğer bir yanlışlık yoksa MÜETEMLEKE tipi kalkınmaya tipik bir örnek olmaya adaydır 3. Köprü ihalesi. Haftaya 4'üncü bölümle devam inşallah. Kalın sağlıcakla. 21.07.2017

                                                                                                 Nizameddin Aydın

 

                                                                                                  Eski Tokat Bld Bşk.