Sağlık Bakanı’ndan hastaneye Yeni poliklinik binası talebi
Sağlık Bakanı’ndan hastaneye Yeni poliklinik binası talebi

Tokatlı, 11 Ağustos Cuma günü ilimize gelmesi beklenen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ı karşılamaya hazırlanıyor. Türk Sağlık Sen Hastane Baş Temsilcisi, Sosyal Hizmet Uzmanı Süleyman Güler, Sağlık Bakanı Demircan’dan Tokat Devlet Hastanesi için talepte bulundu.

            Süleyman Güler’in Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan talebi Tokat Devlet Hastanesi için yeni poliklinik binası oldu. Hastanenin mevcut ortamındaki fiziki durumu anlatan Güler, amacının sağlıklı çalışma ortamını sağlamak olduğunu vurguladı.

            Tokat Devlet Hastanesine Yeni Poliklinik Binası talebi için Süleyman Güler’in izahatı şöyle oldu:

“Tokat Devlet Hastanesi çalışanları olarak gün ışığı gören, doğal ya da merkezi havalandırma imkanı olan sağlıklı çalışma ortamında hizmet vermek istiyoruz. Şuan hastane polikliniklerinde gün ışığı görmeyen bölümler bulunmaktadır. Heyet Kalemi, sistoskopi, kan alma birimi, sağlık kurulu poliklinikleri, laboratuarlarımız, çocuk yoğun bakım ünitesi vb bölümler… Ayrıca her hekime bir poliklinik verilme zorunluluğu Hastane yöneticilerini de çaresiz bırakmaktadır. Bu çaresizlik karşısında koridorlarda, sığınakta, otoparkta bölünmedik yer kalmadı, şoförler konteynerlere taşınmak zorunda kaldı.

Mevcut durum hem çalışanlara sağlıklı çalışma ortamı sağlamak, yöneticileri çalışanlarla karşı-karşıya getirmemek, hastaların da sağlıklı ortamda, morali yüksek çalışanlardan kaliteli hizmet almaları için yeni bir poliklinik binasına ihtiyaç duyduğumuzu belirmek istiyoruz. İlimizi ve hastanemizi ziyaret edecek olan Sağlık Bakanımız sayın Dr Ahmet Demircan'dan Tokat'ımıza bu yatırımı yapmasını bekliyoruz. Yeni poliklinik binası var olan hastane binamızla birleştiğinde uzun yılar ilimizin ihtiyacını karşılayacak bir yapıya bürünecektir. Türk Sağlık Sen Tokat Devlet Hastanesi Baş Temsilcisi ve Sosyal Hizmet Uzmanı, Tokat Kültür Derneği 2. Başkanı, 10 yıl Hasta Hakları Birim Sorumluluğu yapmış biri olarak Sağlık Bakanımdan talep ediyorum.”

TOKATLININ ENİŞTESİ

 

            Tokat’a gelmesi beklenen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın eşinin Erbaalı olması da Tokatlıları ayrı bir heyecana bürüyor. Tokatlının talebinin yerine getirilmesinde ayrı bir motivasyon sağlıyor.