Esnafın kredi borçlarına yapılandırma
Esnafın kredi borçlarına yapılandırma

Tokat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, esnaf ve sanatkârların kooperatif borçlarına yeniden yapılandırma yapılacağının müjdesini verdi.

            Tokat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, yeniden yapılandırma ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

            Aydoğan, yaptığı açıklamada; yapılandırma çerçevesinde idari takip ve icradaki tamamı 220 kişinin bu yapılandırma kapsamına girmekte olduğunu belirtti. Yapılandırmadan yararlanılması durumunda mevcut tutarın yaklaşık 2.377.850,000 TL olduğunu kaydeden Aydoğan, kooperatifin sileceği faiz miktarının ise 320.500,000 TL olacağını ifade etti.

            Yeniden yapılandırmanın Tokat’a ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Aydoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Esnaf ve sanatkârımız çeşitli ticari sıkıntılarla baş etmeye çalışırken üstüne birde 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşandı

Ve maalesef çok sayıda vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına sebep olmuştur. Şehitlerimize bir kez daha Allah'dan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz.

Hain plan, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli tutumu ile Başbakanımız ve yüce Meclisin değerli üyeleri ve kahraman halkımız tarafından başarısızlığa uğratılmıştır. Maliye Bakanımız Sayın Naci AGBAL medyaya yaptığı açıklamalarda bu zararın 60 MİLYAR-TL olduğunu ifade etmişlerdir. Ülkemiz ekonomisinin bu kadar büyük bir miktarda zarara uğramasının elbette esnaf ve sanatkarımıza önemli ölçüde olumsuz yansımaları olmuştur.

08 Ağustos 2017 tarihi itibariyle uygulanacak olan bu düzenlemeye göre;

31 Temmuz 2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) kredi borcu kooperatif takibine intikal eden ortakların 29 Eylül 2017 tarihine kadar kooperatife başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde kooperatif takibinde ki asıl alacak tutarına (Bankaca kooperatif blokeli ve/veya mevduat hesaplarından alınan tutarlar ile varsa icra ve sair masraflar) hiçbir gecikme faizi hesabı yapılmayacak olup;

1- Borç (asıl alacak) tutarı defaten ödenmek istendiği takdirde faizsiz tahsil edilecektir.

2- Borcun 12 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde, asıl alacak tutarına taahhüt tarihinden itibaren %8 faiz oranı üzerinden 12 aylık basit faiz hesaplanacak ve asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz tutarı toplamı (yapılandırmaya esas borç tutarı) 12'ye bölünerek ilk taksit peşin tahsil edilecektir. (12 aydan daha kısa süreli taksitlendirme talebinde bulunanların borçları aynı şartlarda taksitlendirilecektir .)

3- Borcun 24 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde, asıl alacak tutarına taahhüt tarihinden itibaren %12 faiz oranı üzerinden 24 aylık basit faiz hesaplanacak ve asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz tutarı toplamı (Yapılandırmaya esas borç tutarı) 24'e bölünerek ilk taksit peşin tahsil edilecektir. (12 aydan fazla, 24 aydan az taksitlendirme talebinde bulunanların borçları aynı şartlarda taksitlendirilecektir.)

4- 2016 yılında yapılan düzenleme kapsamında borcu yapılandırılan ve halen taksit ödemeleri devam edenlerin borçları yeniden yapılandırılmayacaktır. Ancak borcu yapılandırılan ve şartları ihlal ederek yapılandırılması bozulmuş olanların talepte bulunmaları halinde bu düzenleme kapsamında borçları yeniden yapılandırılacaktır.

5- 15 Temmuz Şehit ve Gazilerimiz ile 1 ve 2'nci derece yakınlarının (çocukları, anne ve babaları, kardeşleri, torunları, büyük anne ve büyük babaları) asıl alacak tutarını oluşturan borçlarına hiçbir faiz hesabı yapılmadan 48 aya kadar taksitlendirme yapılacaktır .

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar;

31 Temmuz 2017 tarihinden sonra kooperatif takibine intikal eden kredi borçları yapılandırma kapsamı dışında tutulacaktır.

Yapılandırma talebi ortaklardan yazılı olarak alınacaktır.

- Yapılandırmaya esas tutar; kooperatifin asıl alacağı olan tutar olup bankaca kooperatifin blokeli ve/veya mevduat hesaplarından alınan tutarlar ile varsa icra masrafları ve sair masraflardan oluşmaktadır.

Borç bakiyesi 31 Temmuz 2017 tarihinden öncesine (bu tarih dahil) ait kredi borcuna ilişkin sadece gecikme faizi borcundan ibaret ise ortağın yapılandırma talebinde bulunması halinde bu gecikme faizi borcu silinecektir.

Ortakla taksitlendirme protokolü yapıldığında ilk taksit tutarı tahsil edilecek, diğer taksit tarihleri buna göre belirlenecektir.

- Avukat vekalet ücreti kooperatif alacağı olmadığından yapılandırma kapsamında değerlendirilmemiştir.

Kooperatif gerekli görüldüğü takdirde icra nezdinde taahhüt alabilecektir.

Hakkında icra takibi yapılmış ortakların rehinli veya haczedilen menkul ve/veya gayrimenkullerinin satışı istenmiş veya bu aşamaya gelinmiş ise ya da borca karşılık araçlarında yakalama gerçekleşmiş ise bu durumda kooperatif takibinde bulunan tutarın en az %50'si defaten tahsil edilecek, kalan kısmı ise ortağın talebine göre ve icra nezdinde taahhüt almak kaydıyla 24 aya kadar taksitlendirilebilecektir. Bu şekilde borcu yapılandırılan ortakların menkul ve/veya gayrimenkullerinin satış işlemlerinden vazgeçilerek haciz işlemi durdurulacak, araçlarında yakalama bulunan ortakların yakalama işlemi kaldırılacaktır.

Borcu taksitlendirilen ortakların daha sonra borcu defaten ödemek istemeleri durumunda taksitlendirme esnasında hesaplanan faiz miktarı ile birlikte borcun tamamı tahsil edilecek, hesaplanan faiz miktarından herhangi bir indirim söz konusu olmayacaktır.

Taksitlendirme yapılan alacaklarda iki taksit üst üste ödenmediği takdirde yapılandırma işlemi iptal edilecek ve borcun tahsiline yapılandırma kapsamı dışında, geçerli uygulama dahilinde devam edilecektir.

 

Bu vesileyle bir kez daha basınımıza teşekkür ediyor saygılar sunuyorum başta yapılandırmaya muhatap tüm ortaklarımızın ve kefillerinin faydalanmasını diliyor bu yapılandırmanın başta esnaf ve sanatkarımız olmak üzere Tokat'ımıza ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.”