Hayvan Hakları Savunucuları Niksar Belediyesi’nden şikayetçi
Hayvan Hakları Savunucuları Niksar Belediyesi’nden şikayetçi

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi (HayKonFed) Nihal Erkoç Tokat Valiliği’ne yazdıkları dilekçe ile Niksar Belediyesi’nin sokak hayvanlarını (köpek) toplayan, toplamada çalışan görevlilerin iş sağlığı ve güvenliğini, hayvan sağlığını ve toplum sağlığını tehlikeye düşürecek uygulamalarda bulunduğu iddiasından hareketle ilgili yasalar çerçevesinde soruşturma açılmasını talep ettiklerini duyurdu.

“Niksar Belediye Başkanlığı Zabıta memurlarının ve bakım evi görevlilerinin uyuşturucu türevi olan anestezik ilaçları arabalarında ve üstlerinde taşımaları, kısırlaştırma amacı olmadan sokak hayvanlarını (köpekleri) uyuşturucu tüfek kullanarak toplama yapmaları ve hayvanlarının ölümlerine sebebiyet vermelerinden dolayı Zabıta Memurları ve bakım evi görevlileri hakkında adli ve idari işlem başlatılmasını talep ediyoruz.” Diyerek Valiliğe dilekçe gönderdiklerini duyuran Nihal Erkoç yasal dayanak olarak da 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 6331 Sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu, 4857 Saylı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,  5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK Uyuşturucu Madde Suçları ), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.11. 2015 tarihli, 78581767325.20.02-35452 sayılı resmi yazısını gösterdi. Bimer, Orman Su İşleri Bakanlığı ve Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, CSGB Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Teftiş Gurup Başkanlığı, Çalışma Bölge Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaymakamlık, İl İlçe Emniyet Müdürlükleri, Belediye Başkanlığı, İl Tarım Müdürlükleri, Basın Kuruluşları, Hayvan Hakları Savunucularına bilgi edinmeleri için dağıtımda bulunduklarını bildirdi.

TOKAT VALİLİĞİNE SUNULAN DİLEKÇE

            “Niksar Belediye Başkanlığı sokak hayvanlarına yönelik uygulamalarını (Belediyenin uygun şartlara sahip bir bakımevinin bulunmadığı, kısırlaştırma ve tedavi koşulları olmadığı halde) TBMM de kabul edilen yasalara ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa aykırı olarak yaptıkları, sahipsiz sokak köpeklerini uyuşturucu tüfek kullanarak topladıkları ve toplama işlemini yaparken köpeklere fazla dozda uyuşturucu enjekte edilmesi sebebiyle köpeklerin öldükleri, akıbetlerinin meçhul olduğu, Belediye bakım evi görevlilerinin ve zabıta memurlarının uyuşturucu türevi olan anestezik ilaçları arabalarında ve üstlerinde taşıdıkları bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Sahipli ve sahipsiz tüm hayvanların yaşam haklarına ilişkin hükümleri içeren 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun uygulaması Orman Su İşleri Bakanlığına ve sekretaryası da Orman Su İşleri Müdürlüklerine verilmiştir. 

Sahipli ve sahipsiz tüm hayvanlara ilişkin tüm konularda, alınacak tedbirlerde, yapılacak işlemlerde yetki sahibi olan kurumlar, bakan oluru ile yetki devri yapılan Mahallin en büyük Mülki amirleri yani Valilikler ve ilçelerde ise yetki devri yapılan Kaymakamlıklardır.

Oysa Niksar Belediye Başkanlığı bakım evi görevlileri ve zabıta memurları tarafından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununu ihlal edilerek, köpekleri yakalayarak bulundukları ortamdan alıp başka bir ortama terk etmektedirler.

Valilik Makamınca;

1. Niksar Belediyesi Zabıta Memurları ve bakım evi görevlileri tarafından gerçekleştirilen sokak hayvanlarını toplama işlemelerinin acilen durdurulmasını talep ediyoruz.   

2. Niksar Belediye Başkanlığı zabıta memurları ve bakım evi görevlileri tarafından alınan söz konusu köpeğin acilen alındıkları yere bırakılmasını talep ediyoruz.

2. Niksar Belediye Başkanlığı hakkında soruşturma açılıp idari işlem yapılmasını talep ediyoruz.

3. Toplama işini yaparak görevlerini kötüye kullanan zabıta memurları ve bakım evi görevlileri hakkında soruşturma açılıp idari işlem yapılmasını talep ediyoruz.

4. Zabıta Memurlarının ve bakım evi görevlilerinin Türk Ceza Kanununun 188. ve 193. maddelerinin ilgili fıkraları gereği; yargılanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerinin yapılmasını talep ediyoruz.

5. Belediyenin, küçük ölçekli bir kısırlaştırma merkezi yapması, acilen vicdani duygulara sahip bir veteriner hekim işe alması, talep ediyoruz.

6. Emniyet birimlerinin ve jandarmanın uyarılarak belediyenin plakasını taşıyan araba gördüklerinde içinde hayvan olup olmadığını kontrol etmelerini ve eğer hayvan var ise arabaya el koymalarının sağlanmasını talep ediyoruz.

7. Diğer bütün belediyelere bu tür yasa dışı toplama ve öldürme yapmamaları için İl Hayvanları Koruma Kurulunca uyarı yazılarının gönderilmesini, Orman Su İşleri Müdürlüğünün belediyelerin icraatını takip etmeleri ve gerektiğinde soruşturma açmalarının sağlanmasını talep ediyoruz.

8.Kaymakamlık nezdinde bir alt komisyon oluşturularak, emniyet, jandarma istihbari çalışması ve koordinasyonu sağlanarak, emniyet birimlerinin belediye toplama ve taşeron firma (var ise) araçlarında arama yapmasını, ‘’Narkotik Veteriner Tıbbî Ürünlerin’’ ,Veteriner Hekimin bulunmadığı araçlarda bulunması veya yetkisiz elemanlarca uygulanmasının tespiti durumunda; görevlilere emir veren yöneticiler, taşıyan ve uygulayan görevliler hakkında soruşturma açılarak görevlilerin ve yöneticilerin ifadelerinin alınmasını talep ediyoruz.   

9.Türk Ceza Kanununun 188. ve 193. maddelerinin ilgili fıkraları gereği; narkotik işlem yapılmasını, bu yasa ihlallerine ilişkin vatandaştan şikâyet geldiğinde Emniyet birimlerince işlem yapılmasını ve konuya dair tüm karakollara bilgilendirme yapılmasını, talep ediyoruz.

10. Oluşan, iş güvenliği tehdidi, işçi ve toplum sağlığı ve hayvan hakları ihlali sebebi ile Orman Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge ve İl Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Halk Sağlığı İl Müdürlüklerince müfettiş görevlendirilip, soruşturma açılarak ilgili personelin ve yöneticilerin ifadelerinin alınmasını, idari işlem yapılmasını talep ediyoruz.

11. Niksar Müftülüğü tarafından “Hayvana Şiddetin İslam dini açısından da GÜNAH ve YASAK olduğu” merkezli vaazlar verilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz. 

 

Müracaatımıza ve taleplerimize ilişkin ve yapılan işlemler hakkında 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.”