İşin özeti
İşin özeti

"Suriyeliler geleli 7 yıl oldu. Gelenlerin %70'i kadın ve çocuk..."

"Göçün olumlu etkisi olduğunu düşünenler % 9..."

"Misafirperverlik tehlikeli bir durum hale gelebilir mi? Misafirlik uzadığında bunalmaya başlanıyor."

"Mesele bir Devlet politikası değil, Hükümet ve muhalefet bu konuda uzlaşma içinde değil."

"Empati yapılmalı... Kendimizi karşıdakinin yerine koymalı ve o hissiyatlarla karşılık verilmeli."

"Gelen Suriyelinin gönlünde Türkiye'de kalmak var... Ülkede negatif enerji birikimi oluştu."

"Türkiye'de ekonomik bir sıkıntı var. İşsizlik var... Hal böyleyken 3,5 milyon daha insan gelmiş ve mali külfet doğurmuştur."

 

"Haber dili ve terminoloji etik kurallar gözetilerek yapılmalı."