Ne me lazım!
Ne me lazım!

 

Şurada şunlar bunlar oldu. Bana ne! Orada onlar, bunlar, şunlar var. Sana ne! Şöyle olur, böyle olur. Kime ne! Ne me lazım!

Deme deme, ne me lazım deme!

Boş vermeyi, aldırış etmemeyi, kafaya takmamayı bil de, ne me lazımcılıktan çıkarın olduğunu düşünme!

 

Bugün için de böyle... Kalın sağlıcakla.