Ata’dan…
Ata’dan…

*Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.

• Hürriyet olmayan bir memlekette, ölüm ve izmihlâl vardır. Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

*Milli mücadelelere şahsi hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.

 

*Muhtaç olduğun kudret damarlarında asil kanda mevcuttur.