Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı: Kasım
Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı: Kasım

Medicalpark Özel Tokat Hastanesi İç hastalıkları ve Medical Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk Akciğer Kanseri farkındalık ayı olması münasebetiyle yapmış olduğu açıklamada akciğer kanserinin belirtileri, tanısı, bu tanıya göre yapılacak uygulamalar hakkında bilgiler verdi.

Doç. Dr. Veli Berk sözlerine şöyle devam etti.

            “Akciğer kanseri dünya üzerinde sigara kullanımının yaygınlaşması ile görülme sıklığı artmış kanser türüdür. Dünyada olduğu gibi ülkemizde en sık görülen kanser tiplerindendir. Diğer bir deyişle dünyada her 2.5 dakikada bir akciğer kanseri teşhisi konulmaktadır. Dünya çapında yeni tanı konulan kanser vakalarının %13’ ünü akciğer kanserleri oluşturmaktadır. Erkek ve kadınlarda görülme sıklığı 2. Sırada olmasına rağmen en sık ölüme sebep olan kanser türlerinin içinde 1.sırada yer almaktadır. 1975 den beri yapılan tütün ve tütün ürünleri ile mücadele erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığında azalmaya sebep olmuştur. Bu azalma erkeklerde %24 oranındadır. Maalesef kadınlar arasında sigara içme oranın artmasıyla kadınlarda akciğer kanseri görülme sıklığı giderek artmaktadır. Bu artış oranı %114’dür. Akciğer kanseri tanısı konulan hastaların ancak %80-90’ında sigara içme hikayesi mevcuttur. Ülkemizde ise sağlık bakanlığının verilerine göre yılda 22.596 erkeğe ve 2934 kadına akciğer kanseri tanısı konmaktadır.

            Akciğer kanseri belirtisi olarak bir çok semptom verebilir. Bu belirtilerin bir veya bir kaçının varlığında mutlaka uzman görüşü alınmalıdır. Başlıca semptomlar;

- Geçmeyen göğüs ağrısı

- Nefes darlığı

- Kanlı balgam

- Ses kısıklığı

- Büyük damar basıları nedeni ile boyun ve yüzde şişme

- Sinir basısı nedeni ile omuz ve kolda ağrı zayıflık

Bu belirtilerin yanı sıra genel kanser hastalıklarında görülen diğer şikayetlerde olabilir.

- Yorgunluk

- Kilo ve iştah kaybı

- Ağrı

Akciğer kanserleri geliştikleri hücrelerin farklı olmasına göre 2 temel grupta sınıflandırılır. Buna göre;

- Küçük hücreli akciğer kanser

- Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, %85 i bu gruptadır.

            Tanıya yönelik uygulamaların başında tıbbi hikâyenin alınması, risk faktörleri ve semptomların değerlendirilmesi ve fizik muayene yer alır. Bunun dışında tanıya yönelik yapılan işlemler

- Direk röntgen

- Bigisayarlı tomografi

- PET

- Bronkoskopi

- Endobronşial USG (EBUS)

- Mediastinoskopi

- Torakoskopi

 

            Yapılan tetkikler sonucunda hastalığın cinsi ve yaygınlığı belirlenir. Evreleme yapılarak tedavisi düzenlenir. Evre I ve II de cerrahi uygulanırken evre III de kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanır. Evre IV hastalık da hastalık vücudun farklı bir yerine yayılmıştır. Bu aşamada tedavide sıklıkla kemoterapi ve bazı tiplerinde akıllı ilaç kullanılmaktadır."