"Engelleri aşacak güç örgütlenmekten geçiyor"

Memur Sen İl Temsilcisi Suat Mantar; bireysel, aile, sosyal ve kamu bazında engelleri aşabilecek gücün örgütlenmekten geçtiğini belirterek, “Farkındalığımızı artırır, örgütlü gücümüzü kuvvetlendirirsek her engeli aşarız” dedi.

            Yazılı yaptığı açıklamada kimsenin kendi hayatını doğmadan önce seçemediğini belirten Mantar, yaşanan hayatların takdir-i ilahinin bir iradesi olduğunu vurguladı. Aile ve sosyal çevre olarak insanlara düşenin ‘Hepimizin sanatkarı Allah’tır’ fikrini benimsemek olduğunu kaydeden Mantar, “İnsanları olduğu şekliyle kabul etmek bizim değerlerimizi ifade eder. ‘Hepimiz birer engelli adayıyız’ düşüncesini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız, daima bu farkındalık düzeyinde hareket etmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

ÖRGÜTLÜLÜĞÜN ÖNEMİNE VURGU

            Kamunun hayatı zorlaştıran ya da kolaylaştıran şekillerde tanzim edilebileceğini kaydeden Mantar, kamunun hayatı kolaylaştırması için gerekli adımların atılması için örgütlü güçlerin mücadele etmesi gerektiğini belirtti. Mantar, kamudaki olumlu adımların da örgütlü güçlerin katkılarıyla atıldığını ifade etti.

            “Bireysel bazda, aile ve sosyal bazda ve kamu bazında engelleri aşabilecek güç, örgütlenmekten geçiyor” ifadesini kullanan Mantar, “Eğer örgütlenebilirsek, saydığım bu üç noktadaki tıkanıkları gideririz. Bireysel olarak, alleme-i cihan olsak cürüm kadar yer yakarız, ama örgütlendiğimiz zaman, sözümüzü ve birlikteliğimizi yükselttiğimiz zaman, aşamadığımız, gideremediğimiz hiçbir sorun kalmaz” ifadelerini kullandı.

ENGELLİLERE YÖNELİK KAZANIMLAR

            Memur-Sen’in engellilere yönelik kazanımlarından bahseden Mantar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

 

            "2008 yılında Memura, bakmakla yükümlü olduğu hastasına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması ve ağlık raporuyla refakatçi tahsisinin belgelendirilmesi ve raporda öngörülen süreyi aşmaması kaydıyla yılda 1 aya kadar aylıklı refakat izni verilmesini sağladık. Kamu kurum ve kuruluşu yönüyle ayırım yapılmaksızın kamuya ait servis araçlarından yararlanmalarının sağlanması bunun mümkün olmadığı durumlarda toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları yönünde düzenleme yapılmasını, engelli kardeşlerimizin atama ve yer değiştirmelerinde engelleri açısından sıkıntı oluşturmayacak hizmet alanlarında ve birimlerinde görev yapmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması temin ettik. Kamu hizmet binalarının engelli kamu çalışanlarının çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi hususunda bu konu ile ilgili olarak daha önce yayımlanan Başbakanlık Genelgesi de dikkate alınarak bir Genelge yayımlattık. 2009 yılında ise Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu bakıma muhtaç engelli aile fertlerinin olması durumunda, söz konusu personele engelli aile ferdinin bakımı için günlük 1 saat izin verilmesi ve personelin nöbet ve gece çalışmasında muaf tutulması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılmasını sağladık. 4. Dönem Toplum Sözleşme’de çocuklar için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, engellilik ölçütü, Sınıflandırılması ve engellilere verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakkında yönetmelik hükümlerine göre en az % 40 engelli olan çocuklar için %50 artırımlı ödenmesini elde ettik. Yürütmekte oldukları görevlerine  intibakları ve mesleki verimliliklerini   arttırmak üzere mesleki uyum eğitimleri düzenlenmesi, engelliliklerinden kaynaklanan dezavantajlı durumların asgariye indirilmesi amacıyla fiziki çalışma  koşullarının  iyileştirilmesi, memuriyet mahalli dışında eğitim, kurs, seminer ve benzeri çalışmalar için görevlendirilmesi ve gerekli olması halinde kurumca refakatçi görevlendirilmesi, kamu konutlarından  yararlanmada pozitif ayrımcılık sağlanması, amacına dönük olarak gerekli tedbirlerin alınmasını örgütlü gücümüzle sağlamayı başardık” dedi. Mantar, kurumsal olarak Engelliler Komisyonu’nun önünde bütçe engeli olmadığının altını çizerek, “Engelli komisyonumuzun harcama engeli yoktur, yeter ki çalışılsın, yeter ki çaba gösterilsin, yeter ki engelli kardeşlerimiz örgütlenebilsin."