Toplantı, gösteri ve yürüyüşlere valilik izni şartı
Toplantı, gösteri ve yürüyüşlere valilik izni şartı

Tokat Valiliği, şehirde yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca valilik izniyle yapılacağını duyurdu.

            Tokat'ta 5 Aralık 2017 ve 5 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart, bildiri dağıtma vb. türündeki tüm etkinlikler il merkezinde valilikten, ilçelerde ise kaymakamlıklardan alınacak izinle yapılabilecek.

            Toplantı ve yürüyüşlerle ilgili Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle oldu:

 

            "Tokat ili mülki sınırları içerisinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; Devlet Kurum ve Kuruluşlarının yapacağı programlar ve etkinlikler hariç, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart, bildiri dağıtma vb. türündeki tüm etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m maddesi ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek-1 maddesi kapsamında açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösterinin yapılması, 05.12.2017-05.01.2018 tarihleri arasında il merkezinde Valilikten, ilçelerde ise Kaymakamlıklardan alınacak izne bağlanması 05.12.2017 tarihli ve 54497 sayılı Valilik “Olur”u ile uygun görülmüştür."