ZİLE'DE GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLERE YASAK
ZİLE'DE GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLERE YASAK

Tokat Valiliği Zile'de yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 17 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

            Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, Zile ilçesi sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi:

 

            "Devlet Kurum ve Kuruluşlarının yapacağı resmi programlar ve etkinlikler hariç, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart, bildiri dağıtma vb. türündeki tüm etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m maddesi ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek-1 maddesi kapsamında açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösterinin yapılması, 20.12.2017-05.01.2018 tarihleri arasında 17 gün süre ile yasaklanmıştır."