2018 YILINDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE  BAŞVURULARDA PARASAL SINIRLAR YENİDEN BELİRLENDİ
2018 YILINDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURULARDA PARASAL SINIRLAR YENİDEN BELİRLENDİ

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı.

 

            Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar, yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda geçerli parasal sınırlar, 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanmak üzere, 2017 yılı için belirlenen yüzde 14,47’lik yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlendi. Buna göre, gelecek yıl Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, değeri 4 bin 570 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6 bin 860 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’inci Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” ile de ilgili Kanun maddesindeki idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı. Söz konusu parasal sınırlar 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanacak.