ALMUS’ta GÖL KİRLENMESİNE BİLİMSEL BAKIŞ
ALMUS’ta GÖL KİRLENMESİNE BİLİMSEL BAKIŞ

Tokat’ta oturan Almuslular, her ayın son cuma akşamı  Almuslular Sohbet sofrasında bir araya geliyor. Sekizinci yılında olan bu güzel etkinlik için bu ay da Almus Tufantepe RY. Öğretmen evinde bir araya geldi. Toplantıda Almus Baraj Gölünün durumu bilimsel verilerle değerlendirildi.

            Almuslular Sohbet sofrasında Almus’a yeni atanmış olan ilçe kaymakamı Hamza İnam konuk oldu. Sofrada konuşulacak konu Almus gölü olacağından GOP üniversitesi öğretim üyesi Yrd. doç. Emin Buhan daha önce Almus gölünde yapmış olduğu bilimsel çalışmayı anlatması için davet edildi. Bu konunun Almus ilçesindeki paydaşları olan Almus İlçe tarım Müdürü Yavuz Selim Kepenek ile Almus balıkçılık kooperatifi başkanı Aydın Arslan da davet edildi.

            Sekizinci  yılında, Almuslular sohbet sofrasına yine; Avukat Nuri Karaca, Eğitimci Ömer Faruk Aybek, İşadamı Mustafa Çakır, CHP Tokat il eski Başkanı Dursun Aytaç, Gençlik spor il Şube müdürü Celal Yurdakul, Diş doktoru Mehmet Ürkmez, Doktor Hasip Sapçı, Eczacı Mustafa Arslan, Çevreli Belediye Başkanı Ercan Gürer, Kınık Belediye Başkanı H.Yusuf Geçene, Hastane personel şefi Üzeyir Akti, Ak parti eski il başkanı Eşref Armağan, Almus belediyesi Fen işleri Müdürü Hasan Barış, İşadamı Yıldıray Yılmaz, işadamı Fazlı Tazegül katıldı.

            Almuslular Sohbet Sofrasına misafir olarak davet edilen Yrd.Doç.Emin Buhan yemek sonrasında Almus Tufantepe RY. Öğretmen evinin toplantı salonuna geçen Almuslular sohbet sofrası müdavimleri ile Almus Kaymakamı Hamza İnam, ilçe Tarım müdürü Yavuz Selim Kepenek ve balıkçılık kooperatifi başkanı Aydın ARSLAN’a daha önce hazırladığı  “Almus Baraj Gölü  Su Kalitesinin ve Sürdürülebilir Su ürünleri Yetiştiriciliği Doğrultusunda CBS ve UA Teknolojileri Kullanılarak Modellenmesi” projesinde elde edilen verileri ve projenin sonuçlarını anlatırken Almus baraj gölünün kirlenmesine başlıca üç neden olduğunu ifade ederek, üç nedeni şöyle anlattı:

            "1.Küresel İklim değişikliği nedeniyle Su ısısının yaz sıcaklığında 22  derece olan su sıcaklığının 34 derece yüzey sıcaklığına çıkması, “Küresel iklim değişimi ve kirletici kaynaklardaki artış doğal olarak dikkatlerin su kaynakları üzerinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Almus Baraj Gölü ülkemiz için temiz ve kullanılabilir su  potansiyeline sahip olması ve  Yeşilırmak havzasının üst kesiminde yer alması gibi öne çıkan değerleri ile çevresel planlama ve yönetimlerinin üst düzeyde gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

2.Yerleşim yerlerinin sıvı ve katı atıklarının göle kontrolsüz girmesi

            Almus merkez dahil hiçbir kasaba ve köyünde katı yada sıvı arıtma tesisi bulunmamaktadır. Almus Baraj Gölü su kalitesi ve ötrofikasyon değerleri açısından önemli bir ekolojik risk taşımamaktadır. Ancak başlangıç trofi seviyesinin oligotrof (risksiz) ve mevcut trofi seviyesinin mesotrof (orta düzeyde riskli)  olması ve ötrofi (yüksek riskli) duruma kayacak kırılgan ekosistem durumu göz önüne alınarak; kirletici kaynakların (yerleşimleri sıvı ve katı atıkları, su ürünleri işletmeleri, tarımsal kirleticiler) kontrol altında tutulması ve çevre dostu sürdürülebilir yapılanmalara evrilmesi gerekmektedir.

3.Dikkatsiz ve bilinçsiz olarak kafes Balıkçılığının yapılması.

            Almus Baraj Gölü su kalitesi; alabalık kültürü ve alabalıkların yaşam sınırları için genelde uygun özelliklerde olup, üretim planlamasında yılda iki kez (ilkbahar ve sonbahar) fingerling boyu veya 20-30 gramlık yavru balıklarların kafeslere konularak büyütülmesi,  kış ve yaz mevsimlerinde kısmi nadas (stok yoğunluğu, yemleme sıklığı ve çevresel yönetim) uygunlanması sonucunda başarılı bir işletmecilik yapılabileceği öngörülmüştür. Ancak yaz su sıcaklığı ve azot (nitrit-nitrat ve amonyak) gazı miktarları alabalık kültürü için sınır değerlerin üzerinde olması çevresel ve balık sağlığı yönetiminin bilimsel temelli yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Proje kapsamında toplanan verilerin değerlendirilmesi sonucunda Almus Baraj gölünde kurulu olan alabalık işletmeleri ve sektörünü;  hem balık sağlığı, hem ekosistem sağlığı hem de  sosyo-ekonomik göstergeler açısından sürdürülebilir ve çevre dostu şekle dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda işletmelerin konumlandırılmaları ve yönetimleri projede önerilen şekle dönüştürülmesi gerekmektedir.” dedi.

            Çalıştığı projeyi kısaca anlatan Yrd.Doç.Emin Buhan dinleyicilerinin ilgi ve dikkatlerine teşekkür ederek, "bundan sonrası artık uygulayıcıların sorumluluğudur” dedi.

            Almus Kaymakamı Hamza İnam kısa konferansın bitiminde yaptığı konuşmada, "Üzerimizde ciddi sorumluluklar olduğu ortadır, değerli konuşmacıyı dinlerken ve gösterdiği verileri incelerken neleri, kimlerle, nasıl yapabiliriz diye düşündüm. Konu çok önemli bu sebeple daha detaylı ve ciddi planlamalarla  ama mutlaka Almus baraj gölümüzün kirlenmesinin önüne geçmeye çalışırken gölde yapılan üretiminde çevre dostu ve teknik uygulamalarla kapasitesinin artırılmasını sağlamalıyız." dedi.

Almuslular sohbet sofrası müdavimleri adına Ömer Faruk Aybek ise, "Almus, ülkemizin göz bebeği,içilebilir su kaynağı da olan baraj gölünü bu kadar hor kullanılarak kirletilmesinin önüne düzenli çalışacak arıtma tesislerinin ilçe merkezine ve  kasabalara Belediyelerimiz tarafından köylerimize ise il özel idaremiz tarafından yapılarak arıtılmayan hiçbir katı yada sıvı atığın baraj gölüne girmesinin önüne geçilmesinin kaçınılamaz olduğu görülmektedir,Balıkçılık ta ise eğitim ve teknik destek ile olması gereken usul, metod ve tekniğe geçilerek üretimin artırılması ve kirletilmeye engel olunması ihmal edilemez hale gelmiştir,umarız üzerine görev ve sorumluluk düşen kişi ve kurumlar bu durumu göz önünde tutarlar." ifadelerini kullandı.

 

            Hayli ilerlemiş olan bu soğuk kış gecesinde misafir olarak katılan, Almuslular Sohbet sofrası müdavimlerine Almus baraj gölünün durumunu bilimsel çalışmalar ışığında anlatan Yrd.Doç.Emin Buhan’ı dinleyen, tatlı sohbetlerin yanında da ciddi sıkıntıları öğrenmiş olan katılımcılar iyi dileklerle vedalaşıp bir ay sonra başka bir konuyu konuşmak üzere ayrıldılar.