Kişinin kendini bilmesi
Kişinin kendini bilmesi

"Kişinin kendini bilmesi, felsefenin ve dinlerin gözleminden hiç düşmeyen bir konudur. İnsanın kendisiyle olan ilişkisi hakkında herkes, konunun bir yönünü ele almıştır.

Eflatun: Kendini hatırla, Aristo: Kendini gerçekleştir, Diyojen: Kendini ez, Budizm: Kendini sev, Hıristiyanlık: Kendini suçla, Romantizm: Kendini kaybet, Aydınlanma: Kendini anla, Modernizm: Kendini bul, Hümanizm: Kendini yücelt, Faşizm: Kendini dayat, Varoluşçuluk: Kendini yarat, Postmodernizm: Kendini yık, Tüketim Kültürü: Kendini şımart, Popüler Kültür: Kendini göster, İslam: Kendini bil."