ÜNİVERSİTEDE MEDYA  OKURYAZARLIĞI SOHBETİ
ÜNİVERSİTEDE MEDYA OKURYAZARLIĞI SOHBETİ

Gazeteci Kılıç “Bugünün eğitim alan gençleri olarak yarın medyayı okuyup takip edecek gençleri yetiştireceksiniz. Öğretmenler olarak öğrencilere, medya okuryazarlığında sorgulamayı, neden, acaba sorularını sordurmayı başarmalıyız.” 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerine Medya Okur Yazarlığı dersini vermekte olan Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez, öğrencileri Tokat’ımızda medya sektöründe bulunan isimlerle bir araya getirip, mesleki tecrübe ve birikimlerini paylaşmaya vesile oldu. Gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fatih Kılıç, Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez’in daveti ile dün öğrencilerle buluştu. Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan ile Öğretim Görevlisi Melih Taştan da ortamda bulundu.

Gazeteci Fatih Kılıç, medya okuryazarı nasıl olmalıdır, medya okuryazarı bir birey nasıl yetiştirilebilir konularında medya sektöründen tecrübeli bir isim olarak öğrencilere deneyimlerini anlattı. Günümüz şartlarında teknolojinin gelişmesiyle gerek televizyon, gerek internet gerekse sosyal medya aracılığıyla bilgi paylaşmanın kolaylaştığını belirten Kılıç, böylesine çoklu ortamda doğru bilgiyi ayırt edebilme bilincine sahip olabilmenin önemine değindi. Görünenin, yazılanın, gösterilenin doğruluğunu yanlışlığını ayırt etmede medya okuryazarlığının devreye girdiğini ifade eden Kılıç, bugünün eğitim alan gençleri olarak yarın medyayı okuyup takip edecek gençleri yetiştirecek öğretmenleri olacaklarından hareketle gelecek nesillerin iyi bir medya okuryazarı olarak yetişmesinin önemine değindi.

SORGULAYAN, NEDEN, ACABA DİYE DÜŞÜNEN OKUR…

Gelecek nesil öğretmenlerine, yetiştirecekleri öğrencilere sorgulamanın önemini anlatmalarını vurgulayan Kılıç, sorgulayan bireylerin önüne sunulan her bilgiyi salt doğru olarak kabul etmeyeceğini, böylelikle doğru bilgiye ulaşmada ilk adımı atmış olacağını ifade etti. Bireylerin "neden?" sorusunu sorabilme bilincinde olması gerektiğini söyledi.

Anadolu medyası ve İstanbul medyası arasındaki farkları anlatan Kılıç, Anadolu medyasında İstanbul medyasına oranla doğruyu yazma bilincinin daha hassas olabildiği gibi muhatapla göz göze yüz yüze gelebilmenin daha kolay olabildiğini anlattı. İstanbul ve Anadolu medyasında editöryal özgürlüğün kıyaslamasında bulunurken, Anadolu medyasında 22 yılını geride bırakan biri olarak kendisini daha özgür hissettiğini belirtti. Anadolu medyasını zayıf kılan yönlerden en önemlisinin gazeteci kadrosunu yetkin, eğitimli isimlerle kurmanın mali külfet doğurduğunu, gelecek ve özlük hakları güvencesi oluşmasında haliyle zayıf kalınmasının söz konusu olabileceğini anlattı.

Soru-cevap şeklinde devam eden söyleşide Fatih Kılıç öğrencilerin sorularını cevapladı.

Kılıç, bir öğrencinin "Medyaya nasıl güveneceğiz?" şeklindeki soruna cevaben, “öncelikle kendimize güveneceğiz. Kendimize güvenebilmek de bilgimizi artırmakla, araştırıcı ruhumuzu diri tutmakla, doğruyu yanlışı ayırt etmeye hevesli olmakla mümkün olur. Önce okur kendine güvenecek ve karşısındakinin güvenilirliğine dair değerlendirmelerini yapacak.” Diyerek yanıt verdi.

            Bir saati aşan sohbet ve soru yanıtların ardından Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez, günün anısına Gazeteci Fatih Kılıç’a bir plaket takdim etti. Davetlerine katılımlarından ötürü teşekkür ederken, medya okuryazarlığında farkındalığa vurgu yapılmasının kıymetli olduğunu dile getirdi.