ADALET…
ADALET…

Açıkçası öylesine güçlü ve ihtiyaç duyulan bir kelime ki… ‘Adalet bitmiş’ gibi bir yargı cümlesini insanın ağzından duymanın acısı, ürküntüsü ve hatta korkusunu dile getirmek bile sarsıcı oluyor. İlahi adaletin mutlak sağlanacağına olan inancımızla, bu fani dünyanın adaletine güvenmek gerekiyor. Bu fani dünyanın adaletinden umudu kesmek olmaz! Adaletin tecellisi için mücadele vermenin, dara düştü isen savunmanın, haklılığını ispat edebilmenin meşakkati olması muhtemeldir. Amma ve lakin ne olursa olsun, fani dünyanın adaletinden umut kesilmez. Buna en çok da adaleti temsil edenlerin vicdanı fırsat vermez. Kalın sağlıcakla…