SEN DELİ MİSİN BE ADAM?
SEN DELİ MİSİN BE ADAM?

“Seçimlere daha 18 ay varken nedir bu ittifak telaşı? Acil olan, üretimi artırıp, ekonomik problemlere yerli imkanlarla milli çözümler bulmaktır.” diyecek kadar GERÇEKÇİ olan bir insana, deli demeye çalışan birisine:……

                “Komşularla sıfır problem” denilmesinin ardından, “dört yanımızın düşman olduğu bu günlerdeki ötekileştirme söylemlerini en büyük felaket olarak görüyorum” diyebilecek kadar AKILLI olan bir insana, deli demeye çalışan birisine: ……

                “Ülkemizin milli gururu olan stratejik tesislerimizi elden çıkaranlar, günü bile kurtaramayacakları gibi,bu kurumlarda çalışanların büyük çoğunluğunu özel sektörün asgari ücret politikasına mahkum etmek durumunda kalacaklardır” diyecek kadar AÇIK konuşan bir insana, deli demeye çalışan birisine: ……

                “Yanıldım, aldatıldım, diyerek sürekli zik-zak çizenlerle, koltuk pazarlığı yapmak vebaldir” diyecek kadar ONURLU duran bir insana, deli demeye çalışan birisine: ……

                “Biz kimseye düşman değiliz. Yasal zeminde ki bütün partilerle, ilkeler çerçevesinde görüşebiliriz. Zira önemli olan konjonktürel gereklilik değil, yerli ve milli çıkarlarımızdır” diyecek kadar YERLİ olan bir insana, deli demeye çalışan birisine:……

                “Baraj korkusuyla ittifak yapanlara ve köşe kapmaca oynayanlara inat, İLKELİ olmayı, 3-5 bakanlığa ve 50-100 milletvekiline değişmem” diyebilecek kadar İLKELİ olan bir insana, deli demeye çalışan birisine: ……

                Tutarlı, ileri görüşlü ve güven veren duruşuyla, her kesimden insanımızı düşünmeye ve düşünmeden karar vermemeye davet edecek kadar DÜŞÜNCE adamı olan bir insana,deli demeye çalışan birisine: ……

                Hapishane günleri de dahil olmak üzere, ömrü boyunca Erbakan Hocamızın yanında ve yakınında olma şerefine ermiş ve O’nun ilk Belediye Başkanlarından olmuş olan ŞEREFLİ bir insana “Erbakan’ın düşünce ikliminde hiç ısınmamış” diyebilen birisine: …….

                Suriye’de, dünyanın gördüğü en vahşi savaşı durdurmak için dahi “Esad’ın kanlı elini sıkmam” diyenlere “2 milyon Müslüman’ın vahşice ölümüne sebep olan ABD ve AB’nin eli ve sicili çok mu temiz ki? diyerek, sürekli İslam birliğinin gerekliliğini dile getirecek kadar YÜREKLİ olan bir insana, deli demeye çalışan birisine: …….

                Her ortamda, adaletin kâmil manada sağlanmasını, bölüşümün adil şekilde yapılmasını, eğitimde önceliğin ahlak ve maneviyat olması gerektiğini, milliliğin ancak milli kaynaklarla oluşabileceğini haykıracak kadar MİLLİ olan bir insana, deli demeye çalışan birisine: ……

                Dış politikada mütekabiliyet esasına uyulmasını, iç politikada dayanılmaz boyutlara ulaşan kutuplaşmanın yerini, acilen kucaklaşmaya bırakması gerektiğini, Ülkede sevgi, kardeşlik ve hoşgörünün hâkim olmasını ısrarla dillendirecek kadar ŞEFKATLI olan bir insana, deli demeye çalışan birisine: ……..

                Siyasetin ve hukukun şahsi çıkar ve ikbal hesaplarıyla oluşturulmaması gerektiğini, hiç bir idarecinin sorgulanamaz olamayacağını, Milletin Meclisinde farklı görüşlere imkân verecek düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini yüksek sesle dile getirecek kadar CESUR olan bir insana, deli demeye çalışan birisine: ……

                Erbakan için vatan - millet delisi derken, O’nun  40 küsur yıllık yol ve dava arkadaşına, O’nun Genel Başkanlık yaptığı son partisine sahip çıkan VEFALI bir insana, hain demeye çalışan birisine: …….

                “Hak, hakkın sahibine verilmediğinde, iktidarlar güç çarpmasına uğradığında, dost ve düşman seçiminde hata yapıldığında, doğru, yanlış, iyi ve güzel tercihinde yanılgıya düşüldüğünde telafisi imkânsız problemler ortaya çıkar” diyecek kadar BASİRET sahibi olan bir insana, deli demeye çalışan birisine: …….

                “Oluşturulan Cumhur İttifakında yer almayanlar “bizde bir araya gelelim” dediklerinde, “Biz cepheleşmeye ve kutuplaşmaya karşıyız dedik. Dayanışma, kuvvetler ayrılığı, denetim görevi de olan güçlü bir meclis ile meclisin etkisinde kalmayan bir adalet mekanizması gibi prensiplerde ve ilkelerde olmalıdır.” diyecek kadar ADİL olan bir insana, deli demeye çalışan birisine: ……..

                “Bizim Başkanlık sistemine itirazımız yok. Başkanlık sistemini her şeyin üstünde, her şeyin çaresi ve her şeyin ilacı gibi görmeye ve de Cumhurbaşkanının layüsel olmasına itirazımız var.” diyecek kadar SAMİMİ olan bir insana, deli demeye çalışan birisine: …….

                “Son fabrika satıldığında, son üretici toprağını terk ettiğinde, beyaz AK Partili adam, beton ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacaktır” diyecek kadar BİLGE olan bir insana, deli demeye çalışan birisine: “SEN DELİ MİSİN BE ADAM” demek gerekmez mi?  21.03.2018

Nizamettin Aydın