SAHTE MÜHENDİSLİĞİN ÖNÜNÜ AÇACAK

İnşaat Mühendisleri Odası Tokat Şube Yönetim Kurulu, yapı ruhsatlarında mühendis ve mimarların devre dışı bırakılmasına ilişkin alınan karara tepki gösterdi. Yeni uygulamanın sahte mühendisliğin önünü açacağı ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olacağı ifade edildi.

            Çevre ve Şehircilik ile Maliye Bakanlıkları tarafından hazırlanan, "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapı ruhsatlarından mimar ve mühendislerin imzalarının kaldırılması kararına tepki gösteren İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Tokat Şubesi Yönetim Kurulunca basın açıklaması yapıldı. İnşaat Mühendisleri Odası Tokat Temsilci Yardımcısı Emrah Şen yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, 02 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yürürlüğe giren TS 8737 No.lu yeni Yapı Ruhsatı Form Standartları ile Yapı Ruhsatlarında; proje müellifleri ile şantiye şefi mühendis, mimarların ve yapı denetçilerinin imzalarının yer aldığı bölümlerin kaldırıldığını anımsattı.

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2018 tarihinde yapılan değişiklikle Mekânsal Adres Kayıt Sisteminde de değişiklik yapılarak bu uygulamaya geçildiğini belirten Şen'in açıklaması şöyle oldu:

            "Hayata geçirilen uygulama konusunda meslektaşlarımızın ve odamızın kaygılarını siz basın mensupları aracılığıyla dile getirmek istiyorum.

            Gelişmiş ülkelerde yapı yapma işi, projelendirme sürecinden inşa sürecinin sonuna kadar kurumsal birimlerin denetiminde mühendis ve mimarlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

             Ülkemizde ise,  sürekli değiştirilen mevzuatlarla süreç, daha da geriye götürülerek, mühendis ve mimarlar devre dışı bırakılmaktadır. Mühendislik mimarlık hizmetleri ve projeleri ruhsat almanın formalite eki olarak görülmekte bu nedenle; meslek alanımızda olması gereken yetkinleşme de sağlanamamaktadır.

            Yapı ruhsatı düzenlemek zorunda olan ilgili idarelerin yapısında bulunan eksiklik ve yetersizlikler nedeniyle ruhsat işlemlerinin uzamış olması, proje müelliflerinin onay ve imzalarının alınmasına bağlanamaz. Ayrıca mühendis ve mimarların mesleki hak ve yetkilerini kullanmaları, "bürokratik bir mekanizma" ve işlemlerin uzamasının nedeni olarak da gösterilemez.

            İnşaat ruhsatların en temel eki olan proje tadilatı yapılması sürecinde, teknik düzeyde karşılaşılacak sorunlar, ilgili idareyi de yeni bir hukuksal durumla karşı karşıya bırakacaktır.

            Ayrıca, inşaat yapım süreciyle birlikte yürütülmesi gereken mühendislik ve mimarlık hizmetleri de ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

            Bakanlığın yapı ruhsatı verilmesi aşamasındaki "bürokrasiyi azaltma girişimi" adı altında izlediği yöntem yanlıştır. Bu uygulama ileride telafisi olmayan sonuçlar doğuracaktır.

            Bu uygulama ile "Sahte Mühendisliğin" önü sonuna kadar açılmış olacak ve hem kamusal hem de mesleki anlamda ciddi sorunları beraberinde getirecektir.

            Meslektaşlarımızın hizmet ürettiği ve isimlerinin yazılı olduğu bir belge olan yapı ruhsatının, bilgilerimiz dışında onaylanmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

            Ayrıca meslek mensuplarının yetkinleşmesini ve etik bir anlayışla hizmet üretmelerini sağlayan meslek kuruluşlarının sorumluluklarını yerine getirmeleri de zorlaşacaktır.

            Bu nedenle yapı ruhsatlarında bulunması gereken mühendis ve mimarların ıslak imzalarının kaldırılarak "devre dışı bırakılması" yerine, mühendis ve mimarların ruhsatlarda imzalarının bulunması uygulaması mutlaka sürdürülmelidir.

            İnşaat imar sürecinde bürokrasiyi azaltmada çözüm önerimiz ise, e-imza kullanarak 'e-ruhsat' uygulamasına geçilmesidir."

            Basın açıklamasında İnşaat Mühendisleri Odası Tokat Temsilcisi Emrah Salman,  Temsilci Yardımcıları Emrah Şen, Bilge Telci, Ahmet Yasir Sözenli ve Üyeler Emrah Şeremet, Namık Atakan da hazır bulundu.

YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yapılmadı...

Haberi Yorumla

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.İşaretli alanların doldurulması zorunludur. *


Tartışma Başlat