Fıskiye rağbeti...
Fıskiye rağbeti...

İnsanlar içinde bulunduğu şehrin bilinci ile şekilleniyor, şehrin ruhu; şehir sakinlerinin duygu durumlarını etkileyerek mutlu ya da mutsuz insanlar var ediyor. Son birkaç gündür Tokat'ın kalbi Hıdırlık Köprüsü civarında atıyor. Kanal Tokat planlama sürecinde çok eleştiri alsa da proje son şeklini aldıkça şehrin cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Akşamları ışık ve müzik eşliğinde yapılan bir fıskiye şovu bile binlerce insanı etrafında top-lamayı başarabiliyor. Bu rağbetin açıkça gösterdiği şey şu; bu şehir sos-yal aktivitelere, etkinliklere, konserlere, tiyatrolara, kısaca tüm duyu organlarını doyuracak faaliyetlere susamış durumda. Ekonomiyi güçlendirerek refahı arttırmanın hedeflenmesinin yanı sıra bu tür sosyal ihtiyaçları gidermek de şehir insanlarının mutluluğunu sağlamak için gerekli.