KADİR GECESİ

Bismillahirrahmanirrahim

1-Gerçekten Biz, onu kadir gecesinde indirdik.

2-Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3-Kadir gecesi “bin” aydan daha hayırlıdır.

4-Onda Melekler ve Ruh (Cebrail AS) Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

5-O gece, selamettir, esenliktir. Fecrin doğuşuna kadar.

Bu sure Mekke’de nazil olmuş (indirilmiş) beş ayettir. Şerefi, yüceliği ve kadrinden dolayı bu geceye ‘KADİR GECESİ’ denilmiştir.

            Kur’an bu gece Levhi Mahfuz’dan dünya semasına indirilmiştir. Sonra olayların durumuna göre Rasalüllah (SAV)’a 23 (yirmi üç) senede getirilmiş ve tamamlanmıştır.

            İlk vahiy Nur dağında Hira mağarasında Hz. Peygamber (S.A.V)’e Ramazan ayında ‘OKU’ şeklinde gelmiştir.

            Bu gece öyle muazzam bir gecedir ki hakikatini kavramak beşer idrakinin üstündedir.

            Kadir gecesini Ramazanın son on gecesinde arayın. (Sahih, Müslim)

            Peygamberimiz (S.A.V.) “Kim KADİR gecesini imanla ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır.” buyurmuştur.

            “Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir Gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları mağfiret (af) olunur.”

            Rasulü Ekrem Efendimiz Ramazanın son on günü girdiğinde geceleri ibadet eder, ehli beytini (ev halkını) uyandırır, ciddiyetle ibadete dalar, zevcelerine yaklaşmazdı.

            Hz. Aişe Annemiz “Yaresûlallah hangi gecenin KADİR GECESİ olduğunu anlarsam o gece ne diyeyim?” diye efendimize sorar. Efendimiz: “İlahi şüphesiz sen affedicisin, günah bağışlamayı seversin, benim günahlarımı bağışla” diye dua et buyurdu. (Tirmizi)

            Bu gece:

            1-Sureyi Duhan’da buyurulduğu gibi “Küllü emrin hakim” her hikmetli emrin, ayırt edildiği, takdir edildiği, kaza ve kaderin tayin edildiği mübarek bir gecedir.

            2-Azamet ve şeref gecesidir. Onu hakkıyla değerlendirenler, Allah katında şereflenmiş olurlar.

            3-Tazyik (AKIN) gecesidir ki, o gece inen meleklere yeryüzü dar gelir.

            KADİR GECESİ içinde Kadir bulunmayan bin aydan (80 sene) daha hayırlıdır.

            Rivayete göre bir adam silah kuşanıp Allah yolunda bin (1000) ay cihad etmişti. Rasûlallah ve Müslümanlar buna hayret ettiler. Rasûlallah bunu ümmeti için de temenni ederek şöyle dedi: “Ey Rabbim, ümmetimi, ümmetlerin en kısa ömürlüsü, amel bakımından da ümmetlerin en azı kıldın.” Bunun üzerine Yüce Allah ona Kadir Gecesini verdi ve şöyle buyurdu: “Kadir Gecesi, sen ve ümmetin için O adamın cihad ettiği bin aydan daha hayırlıdır.”

            Rasûlü Ekrem (s.a.v.) bir gün Ben-i İsrail’den dört kişinin 80 sene Allah’a (c.c.) ibadet edip, günah işlemediklerini anlatmıştı. Eyüp (as), Zekeriya (as), Hazkıyl ibn-i Ucüz, Yûşa İbni Nun’u anlatmıştı. Ashap bunlara hayran kaldı. Bunun üzerine Cebrail (as) gelip:

            “Ya Muhammed (sav) ümmetin o birkaç neferin seksen sene ibadetinden teaccüp ettiler, Allah teala sana hayırlısını (Kadir gecesini) verdi.” buyurdu. İnna enzelnahü fileyletil kadri suresini okudu.

            İmam Malik’in Muvattasında zikrettiğine göre Rasûlallah (sav) ümmetinin ömürlerini kısa addederek, başkalarının uzun ömürde yaptığı amellere (ibadetlere) yetişememelerinden endişe duymuştu. Allahü teala da ona KADİR GECESİNİ verdi ve onu bin aydan daha hayırlı kıldı.

            Ebu Hureyre (ra) buyuruyor ki: “Kadir gecesi pek çok melek yeryüzüne iner. Onların inişi için gök kapıları açılır. Her tarafı nur kaplar ve büyük bir tecelli meydana gelir. Melekler her tarafa yayılır. O zaman insanların hali değişir. Göklerden perdeler kaldırılır. İnsanlardan bazılarına göklerin ve yerin sırrı açılır. O kimseler göklerde melekleri kıyam halinde, oturur halde, rüku ve secde halinde, zikreder, şükreder bir halde temaşa ederler. Allahın yüce kullarından kimisine cennet açılır, Evleri, köşkleri, hurileri, nehirleri, ağaçları, meyveleri görürler…

            Cebrail (as) Allahütealaya niyaz eder: “Ya rabbi Rahmetini dirilere dağıttım yine de arttı.” Allahüteala: “ölenlere de taksim et.” Allahütealanın rahmeti ölülere de taksim edilir, yine de artar. Cebrail (as) yine niyazda bulunur. “Yarabbi ölülere de dağıttım, yine de arttı.” Allahüteala, “Ya Cibril rahmet hazinelerimi doldur, artan rahmetimi de kafir diyarlarına taksim et.”

            İşte Allah tealanın rahmetinden kendilerine hisse isabet edenler iman üzere ölürler ve Salihlere ilhak olurlar.

            İmam Nesefi (ra)’ın beyanına göre bazı hikmetleri gizlemiştir.

            1-Ramazan ayının hepsinde çok ibadet edilsin diye KADİR GECESİ gizlenmiştir.

            2-Cuma gününün tamamı dua ile geçirilsin diye onda bulunan DUALARIN KABUL SAATİ gizlenmiştir.

            3-Bütün isimleri ile kendisine dua edilsin diye İsmi Azam duası gizlenmiştir.

            4-Müslümanlardan hiç birine hor bakılmasın diye VELİ kullarını diğer kulları içinde gizlemiştir.

            5-Hiçbir ibadet küçümsenmesin diye RIZASINI taatları arasına gizlemiştir.

            6-Hiçbir günah hafife alınmasın diye GAZABINI günahlar içerisinde gizlemiştir.

            Rasülullah (sav) buyurdu ki: “Bir kimsenin kadir gecesi kalkıp, bir çobanın koyununu sağacak kadar süre ibadet etmesi, Allahüteala katında onun bir sene boyunca oruç tutmasından daha sevimlidir. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin olsun ki Kadir Gecesi Kurandan bir ayet okumak, Allahüteala katında başka zamanlarda Kuranın hepsini hatim etmekten daha güzeldir.”

            Cebrail (as) ve melekler o gece inerler. Cebrail (as) bu gece 600 kanadını açar, doğu ve batıyı kaplar. Cebrail (as) diğer meleklere:

            “Muhammed (sav) ümmetinin aralarına girin.” der. Melekler onların aralarına girerler, ibadet eden namaz kılan ve zikredenlere selam verip onlarla musafaha (tokalaşma) yaparlar. Onların dualarına amin derler. Bu durum sabaha kadar devam eder.

            Cebrail “Allah teala onlara rahmet nazarı ile baktı. Onların günahlarını affetti. Onları bağışladı. Yalnız onlardan şu dört sınıf, bu rahmet ve aftan faydalandırılmadı.

            1-Devamlı içki içenler.

            2-Anne-babasına asi olanlar.

            3-Akrabalık bağlarını kesenler.

            4-Bidat ehli olup, Müslümanları ve cenneti terk edenler.

            Bu gecenin sevap ve fazileti anlatmakla tükenmez. Onun için bu geceyi tam bir şuurla, uyanık, samimi, ibadet, namaz, dua, Kuranla geçirmeli ve 80 yıllık mükafatı almalıyız.

            İnşallah bu gece Ümmeti Muhammedin sıkıntılardan kurtulup huzura kavuşmayı nasip eylesin. Amin.

AHMET ÇETİN

Haber Etiketleri:

YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yapılmadı...

Haberi Yorumla

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.İşaretli alanların doldurulması zorunludur. *


Tartışma Başlat